Lange vokaler


  Urundede fortungevokaler Rundede fortungevokaler Rundede bagtungevokaler
[iyuyi]1 [i] film eksempler 7 [y] film eksempler 11 [u] film eksempler
  2 [e] film eksempler 8 [] film eksempler 12 [o] film eksempler
[o] 3 [] film eksempler 9 [] film eksempler 13 [] film eksempler
[aa] 4 [a] film eksempler 10 [] film eksempler 14 [] film eksempler
  5 [a] film eksempler     15 [] film eksempler,
  6 [] film eksempler