Stød på vokal eller på konsonant

Om stød

[i] ki´m Kim´

vi´et hvid´

ri´et rid´!

forti´et tid´

opgi´vet gid´

eksi´l sil´d

hvi´l vil´d

mi´l mil´d

Ki´el kil´d!

fi´l fil´m

pi´l pupil´
[e] e´n in´d

be´n bin´d

Hve´n vin´d

se´n sin´d

fe´en fin´d!

ske´en skin´d

le´et led´

v'e´t ve´d

b'e´t bed´