E: Øvelser med konsonanter først:

 • E003-E004
 • [p] over for [b] først, eksempelord
 • E005-E006
 • [p] over for [b] først, i korte sætninger
 • E007
 • Øvedialog med [p] og [b] først

 • E007.5
 • To små øvedialoger med [p] og [b] først

 • E008-E009
 • [t] over for [d] først, eksempelord
 • E010-E011
 • [t] over for [d] først, korte sætninger
 • E012
 • Øvedialog med [t] og [d] først
 • E012.5
 • To små øvedialoger med [t] og [d] først

 • E014-E015
 • [k] over for [g] først, eksempelord
 • E016-E017
 • [k] over for [g] først, korte sætninger
 • E019.5
 • To øvedialoger med [k] og [g] først
 • E021
 • [pj] over for [bj] først, korte sætninger
 • E022
 • [tj] over for [dj] først, korte sætninger
 • E023
 • [pl] over for [bl] først, korte sætninger
 • E024
 • [kl] over for [gl] først, korte sætninger
 • E025
 • [kn] over for [gn] først, korte sætninger
 • E026-E027
 • [pr] over for [br] først, korte sætninger
 • E028-E029
 • [tr] over for [dr] først, korte sætninger
 • E030-E031
 • [kr] over for [gr] først
 • E032
 • [tv] over for [dv] først, korte sætninger
 • E033
 • [kv] først, korte sætninger
 • E034
 • Øvedialog med [p], [t] og [k] + anden konsonant
 • E035-E036
 • [b] over for [v] først, eksempelord
 • E038-E039
 • [b] over for [v] først, korte sætninger ord
 • E039
 • Øvedialog med [b] og [v]
 • E043
 • [f] over for [v] først, eksempelord
 • E045-E046
 • [f] over for [v] først, korte sætninger
 • E046
 • Øvedialog med [f] og [v]
 • E047
 • Øvedialog med [f] og [v]
 • E050-E052
 • [f] over for [p] først, eksempelord
 • E053-E054
 • [f] over for [p] først, korte sætninger
 • E054
 • Øvedialog med [f] og [p]
 • E056
 • [fr] over for [vr] først, korte sætninger
 • E057
 • [fj] først, korte sætninger
 • E058
 • [fl] først, korte sætninger
 • E061-E066
 • [t] [d] [k] [g] [n] og [m] før [i] [e] [y] [ø], eksempelord
 • E066-E067
 • [t] [d] [k] [g] [n] og [m] før [i] [e] [y] [ø], korte sætninger
 • E068
 • Øvedialog med [t] [d] [k] [g] [n] og [m] før [i] [e] [y] [ø]
 • E071-E073
 • [n] over for [l] først, eksempelord
 • E074
 • [n] over for [l] først, korte sætninger
 • E075
 • [n] over for [l] først, øvedialog
 • E076
 • [n] over for [l] først, øvedialog
 • E078-E079
 • [s] før [i] [e] [y] [ø], eksempelord
 • E080-E082
 • [s] før [i] [e] [y] [ø], korte sætninger
 • E083
 • [s] før [i] [e] [y] [ø], øvedialog
 • E084
 • [s] over for [] først, eksempelord
 • E085-E087
 • [s] over for [] først, korte sætninger
 • E088
 • [s] over for [] først, mangler
 • E089-E090
 • Skrevet sp = [sb] først, korte sætninger
 • E091-E092
 • Skrevet st = [sd] først, korte sætninger
 • E093-E094
 • Skrevet sk = [sg] først, korte sætninger
 • E095
 • Øvedialog med sp, st og sk: [sb], [sd] og [sg]
 • E098
 • Skrevet spl og stj = [sbl] og [stj] først, korte sætninger
 • E096-E097
 • Skrevet spr, str og skr = [sbr], [sdr] og [sgr] først, korte sætninger
 • E099-E100
 • [sm] først, korte sætninger
 • E101-E102
 • [sn] først, korte sætninger
 • E103
 • [sv] først, korte sætninger
 • E104
 • [sl] først, korte sætninger
 • E106-E107
 • [j] først, eksempelord
 • E108-E109
 • [j] først, korte sætninger
 • E111-E113
 • [r] først, eksempelord
 • E114-E116
 • [r] først, korte sætninger
 • E117
 • [r] først, to øvedialoger
 • E118-E120
 • [h] først, eksempelord
 • E119
 • [h] over for [ ], ordpar
 • E121.5
 • [h] først, to øvedialoger
 • E121-E122
 • [h] først, korte sætninger
 • E122.5
 • [h] og falsk [h] først, korte sætninger
 • E123-E124
 • [r] over for [h] først, eksempelord
 • E126-E127
 • [r] over for [h] først, korte sætninger
 • E128
 • [r] over for [h] først, øvedialog
 • E130
 • r først over for r sidst (konsonantisk over for vokalisk r) , øvedialog