Øvedialog med [p] og [b]

Peter Bang

A: Kender du også Peter Ban´g?
B: Ja, ja.Vi boede begge to´ inde på Regen´sen i begyn´delsen af fir´serne.
A: Nå OK. Han skulle være noget af en børste, hører jeg
B: Nå! Hvor´ har du det fra´?
A: Aj, det var Bo´, der klagede sin nød´ forleden dag.
B: Nåh ja, det er rigtigt, han er lige begyndt på redaktio´nen.
A: Arh, det er nu et par måneder siden.
B: Nå, men de er altså røget i totterne på hinanden.
A: Ja og han har fået besked´ på at sætte sig bedre ind´ i sit stof.
B: Nå for Søren!
A: Og så havde Pe´ter åbenbar´t kaldt hans artikel bana´l.
B: Ja, Peter kan godt være ret kontant!
A: Nej jeg synes nu det lyd´er ubeha´geligt. Han blev da også pissesur´.
B: Men har Bo´ ikke al´tid haft problem´er med sine che´fer?
A: Jo, men ville du ikke sel´v blive provoke´ret, hvis du fik sådan en besked´?
B: Nej, men så prøv´ lige og tæn´k på, hvor nonchelant han var når vi sad´ og lavede gruppearbej´de!
A: Jah, det er selvfølgelig rigtigt.