[t] over for [d]

Film: [ts] over for [d]


T udtales med et lille [s] efter. [ts] og [d] er begge ustemte 


1. De er tit i Tivoli sam'men med Dorte.
2. Det er farligt at tale i telefo'n, når det tordner, siger de.
3. Jeg træner to' timer hver' da'g.
4. Kan du ikke lige tænde for ly'set henne ved dør'en!
5. Da jeg kom til Danmark, troede jeg, at det sneede hver' vin'ter.
6. Kan du ikke lige trække gardi'nerne fra'?
7. Kunne du tænke dig at få frikadeller i aften?
8. I tresserne var det moderne med toupe'ret hår'.
9. Tag den med ro'! Vi har da masser af tid'!
10. Drengene synes, det er tøset at lege med dukker.
11. Det er en temmelig dårlig idé' at ryge på toilettet, Trine!
12. Er det en tam' tiger, der sidd'er derhenne på terrassen?
13. Drik nu din te', før' den bliver kol'd!
14. Den tilta'lte fik en beting'et dom' på tredive dages fæng'sel.
15. Der er ikke særlig mange bør'n, der tror' på julemand'en mere!