Øvedialog med [t] over for [d]

Film [ts] over for [d] først

Torben

A: Du er fra Sønderjylland, er du ikke?
B: Jo fra Flensborg, det ligger i den tyske del af Sønderjylland. I Tyskland kalder vi det Nordslesvig.
A: Taler du så bedst tysk eller dansk?
B: Det har jeg aldrig rigtig tænkt på. Jeg taler vel begge dele lige godt.
A: Men hvad for et sprog lærte du først?
B: Det var dansk. Min mor er dansker, så vi talte altid kun dansk sammen, aldrig nogensinde tysk.
A: Nåh.
B: Ja og så så jeg tit dansk tv, da jeg var lille. Og jeg har også taget studentereksamen på en dansk skole, der hedder Duborgskolen.
A: Hvorfor skiftede du så til en dansk skole?
B: Jeg tror mest det var fordi min mor syntes det ville være en god ide - så jeg også kunne lære at skrive dansk.