[pj] over for [bj]


På dansk er [p] pustet og [b] uden pust . Begge lydene er ustemte.
Tungen er i [j]-position fra starten.

1. De pjattede unger blev pjaskvåde ude i regn'en.
2. Bjarke er bjergbesti'ger.
3. Pas på', du ikke får bjælken i hovedet.
4. Man skal ikke sælge skin'det, før' bjør'nen er skudt!
5. Pjev's bjæffer, hver' gang' der kommer fremmede på besø'g.
6. Man kan vist få' pjæcen på bibliote'ket.
7. Pjækkede du tit, da du gik i skole?
8. Jeg håber ikke, vi får mer'e pjat med dig!
9. Bjørn' nåede toppen af bjer'get i går'.
10. Det er meget moderne med pjusket hår' for tid'en.
11. Har du nu spil'dt på din rene skjorte igen! Du er da et bette pjok!
12. Der er al't for meget pjat i timerne, sagde klasselæreren Bjarne.
13. Onkel Joakim har' sine proble'mer med Bjørnebanden.
14. Bjarne var lidt pjevset i da'g.
15. Pjerrot er ve'd at være gammel, siger Columbine.
16. Computeren er gået i stykker.
17. Hun har glem't sin beauty box i tog'et.