[pr] over for [br], først

På dansk er [p] pustet og [b] uden pust . Begge lydene er ustemte.
[r] begynder lige efter [p] og [b] uden pause, ikke samtidig.
1. Hvorfor prøver du ikke at prutte om pri'sen?
2. Britta bryder sig ikke om' at gå med briller.
3. Brian har' et proble'm. Han pra'ler al'tid' .
4. Pre'ben er præst i Brøndby'.
5. Begge brødrene var med til at bygge bro'en over Øresun'd.
6. Britta Pre'bensen tilbragte et par dage i Brande.
7. Brud'en brækkede en ar'm, da hun prøvede at løfte brudgomm'en.
8. Kan vi ikke bruge de her' billeder til præsentatio'nen?
9. Der var mange, der proteste'rede ov'er, at præsiden'ten brød' sit løfte.
10. Hvad størrelse bruger du i sko'?
11. Der kom' en pragtful'd brise midt på da'gen.
12. Jeg har skrevet ting'ene i priorite'ret rækkefølge.
13. Jeg forstår' ikke en brik a'f, hvad han siger.
14. Jeg vil prøve at sætte mig ned' og skrive det brev' i aften.
15. Bremserne virkede ikke.
16. Der brød krig' ud' i e'n af de sydlige provin'ser.