[tv] overfor [dv]


T udtales med et lille [s] efter. Både [ts] og [d] er ustemte. 
[v] er stemt. 

1. Jeg er lidt i tviv'l om' det.
2. Jeg synes ikke, vi skal dvæle ved emnet.
3. Hvor mange dværge danser Snehvide med?
4. Jeg er ikke spor' sur', tværtimod'!
5. Jeg vil ikke tvinge dig til noget, du ikke har lyst til.
6. Det tværfaglige samarbej'de er faktisk gået hel't godt.
7. Sidd'er du og løser kryds-og-tværs i timen??
8. Tvillinger kan sagtens være tveæggede.
9. Han lid'er af en række alvor'lige tvang'stanker.
10. Det var en noget tvetyd'ig forklar'ing, vi der' fik.
11. Fol'k var noget dvaske på grun'd af varmen.
12. Jeg tvivler ikke på', at det hun siger, er rigtigt.
13. Hvem' var Svend Tveskæ'g?
14. Jeg er ikke enig med dig, jeg synes tværtimod' det ville være en go'd idé'.
15. Er der ikke flere tve'bakker tilbage?