[b] over for [v], førstFilm: Billy og Villy[i] bille vilde

billig villig
[i'] bi'l hvi'l

bi' Vi'g
[ii] bide vide/hvide

bile hvile
[e] bin'der vin'der

bed ved
[e'] bede ved

be'n Hve'n
[ee] bene vene
[æ] bælle vælde

begge vække

bedste veste

bælte vælte
[æ'] bæ'r hve'r/vej'r
[ææ] bære være
[a'] ba'g va'g
[aa] bade vade

bane vane