[f] over for [v], først


[f] er ustemt, [v] er stemt.

[i'] fi'n vi'n

fi'ser vi'ser

fi'l hvi'l
[ii] fine vine

fire Virum
[e] fin'der vin'der

fed' ved'

fisker hvisker

fing'er vinger
[e'] fe'ber We'ber

fe' ve'
[ee] fede hvede
[æ] fælde vælde

fægte vægte

fem' hvem'

fest vest

fel't væl't
[æ'] fæ'rd vej'r/hve'r
[a'] fa'g va'g
[aa] fase vase

fane vane