[f] over for [v] først i ord


[f] er ustemt, [v] er stemt.

1. Hvornår' får vi at vide, hvad vi skal op i'?
2. Var det en forker't beslutning, jeg traf?
3. Fred'erik og jeg vandrede hele vej'en langs Vestkysten i februar'.
4. I fre'dags var vi på Frilandsmuseet med vores famil'ier.
5. Jeg forstår' ikke, hvad han siger.
6. Ve'd du, hvordan jeg kommer til Frederiksber'g fra Valby?
7. Det er fantastisk, at vi har fri' fra skole en uge hver' vin'ter.
8. Venter du ikke lige? Jeg skal lige finde mine vanter.
9. Telefo'nregningen bliver vanvittig stor' den' her' måned.
10. Ville det ikke være lettere for dem, hvis du forklar'ede det på en anden måde?
11. Jeg er vil'd med fisk.
12. Det er virkelig en fi'n vi'n, du har fundet i Fakta.
13. Hvordan kan man vedhæfte fi'len?
14. Det er faktisk lidt vanskeligt at forkla're.
15. Hvad for nogle fa'g, kunne du bedst li'de i skolen?
16. De er i fær'd med at fælde træ'erne nede ved vej'en.