[f] over for [p] først i ord

[f] er ustemt, [p] er ustemt  og med pust.

[i] fister pister

krucifiks harpiks
[i'] fi'n pi'n!

fi'l pi'l

fli'g pli'

fi'ber pi'ber
[ii] figen pigen

fine pine

file pile

fire piger

frise prise
[e] finde pinde

flin'k pling
[e'] fe' p'

fotografe're skalpe're