[fr] over for [vr] først i ord


[f] er ustemt, [v] er stemt.
[r] kommer lige efter [f] og [v] uden pause.

1. Fred'erik er vred' ov'er, at Fran'k har inviteret Frida med til festen.
2. Man har hentet mange ting' op fra vra'get af Titanic.
3. Det vrimler med fremmedlegionæ'rer på statio'nerne i Sydfrankrig.
4. Du har vendt din frakke på vrangen, Fritz!
5. Jeg synes, Fran'k vrøvler.
6. Jeg holder meget af min nabo, fru Fran'dsen, sel'v om hun tit kan virke lidt vrissen.
7. Fred'erik kan vrinske lige som en hest.
8. Han blev fraken'dt sit kørekort.
9. Nu skal du ikke være fræk, vel?
10. Bar'net vrælede, fra vi kom' til vi gik.
11. Frem'ov'er gid'er jeg ikke have mere vrøv'l med dig.
12. Han er lige flygtet fra fæng'slet i Vridsløselille.
13. Det gjorde frygtelig on'dt, da han vred om' på fod'en.
14. Har vi fri' i næste uge?
15. Det vrimler med franske turister i by'en.