Den midterste del af tungen må ikke røre ganen, som den gør ved [j].

[k][ki] kilo kigge

kilde kikkert

stakit kiks
[ki'] anarki' monarki'
[kii] Kina kiste

kile Tequila [tekiila]
[ke] keramik kiks

kemi'
[ke'] parke're lake're

marke're provoke're
[kee] kedelig IKEA
[ky] Cypern kylling
[ky'] ky'nisk Kye'd
[kyy] kyse kyle
[kø] København kød

købte kysse

kyst kyndig
[kø'] ' kø'l

kø'ter kø'b!
[køø] købe kølig

køre køleskab