[s] FORAN [i] [e] [y] [ø]


[s] er ustemt.  Kun spidsen af tungen må røre ganen.
Den midterste del af tungen må ikke røre som ved [j].

[si] sidste sit

signal [sina'l] sild

situation Sille

fascineret sitre
[si'] si'g mig! si'n

benzin præcis
[sii] sige siger

side siden

sile sine
[se] sikker sidd'er

nogensinde sigte

sim'pel forsin'ket

singularis sena't
[se'] se'nt se'

se't kasse're

passe're interesse're