[sb]

Både [s] og [b] er ustemte. [sb] skrives sp.
1. Efter sporten komm'er der et spøj'st program', der hedder "Sporlø'st forsvun'det".
2. Mari'a spør'ger, om hun skal spole fil'men tilbage.
3. Jeg er spæn'dt på', om vi skal spise på den spanske restaurant.
4. Han er ikke spor' interesse'ret i at spille klaver', men det skal han.
5. Hun spekule'rer på', om det virkelig er speciel't meget billigere at handle i Spar'.
6. Hans kone synes, at han spilder al't for meget tid' på at se sport i fjernsy'net.
7. De spinker og sparer for at få råd' til at købe et splin'ternyt køkken.
8. Der var et værre spektakel på den ir'ske pub, da Irland tabte til Spa'nien i V'M.
9. De små' piger var meget spæn'dt på at begyn'de som spejdere.
10. Må jeg stille dig et perso'nligt spørgsmå'l?
11. Det er svær't at spå' om fremtid'en.
12. Jeg spurgte, om hun aldrig havde været spor' bange for spøgelser.
13. Hvem' er det, der har spildt mæl'k på spisebo'rdet?
14. Du skal ikke være spor' bange for ham.
15. Du skal ikke spekule're mer'e på den' sa'g.