[sd]


Både [s] og [d] er ustemte. [sd] skrives st.

1. Der står' i avi'sen, at politi'et har standset sta'tsministeren på motorvej'en. Han var vist stærkt beru'set.
2. Stakkels Steffen! Han har stadigvæk store proble'mer med stemmen efter koncerten i Stockholm.
3. Stine stillede sine støvler i gangen, før' hun gik in'd i stuen.
4. Hvorfor står' du hele tid'en og stirrer ud' ad vindu'et?
5. Der er vist en stor'm på vej', så vi må hellere stille havestolene in'd.
6. Tror' du, Steffen vil hjælpe mig med at sætte hu'set i stan'd?
7. Man har' et standpun'kt, til man tager' et nyt.
8. Min storesøster er storforbru'ger af læbestift.
9. Ste'n er stadigvæk glad for at studere sta'tskundska'b på universite'tet.
10. Der var meget stille i hu'set, da Steffen og Stine var taget afsted.
11. Der er nogle af de store ele'ver på skolen, der stadig har proble'mer med at stave.
12. Jeg tror', deres støvsuger er gået i stykker. I hver't fal'd er der støv' overal't.
13. Vi skal finde et sted i nærhed'en, hvor vi kan stille bi'len.
14. Standser 6A' ved Sta'tens Museum?
15. Jeg synes ikke rigtig, man kan stole på ham.
16. Hvor længe skal man have bo'et her, før man kan søge sta'tsborgerska'b?