[j] først

1. Jette jodlede for Judith og Jonas.
2. Juleaften får vi jo julean'd!
3. Jelling ligger i Jyllan'd.
4. Jens er jæger.
5. I januar' skal Jytte til Jerusalem'.
6. Jonas er vil'd med jordbærjoghur't.
7. De jager run'dt hele dag'en.
8. Justitsministeren skal til Japan i januar'.
9. Jens Just har snar't jubilæum.
10. "Jesus og Josefine" er et julekalenderprogram' i fjernsy'net.
11. Hjæl'per du ikke lige Jette med at klippe hjerter til juletræ'et?
12. Vi skal hjem' til Jordan i januar'.
13. Jo mer'e du arbej'der, jo mer'e tje'ner du.
14. Jo mer'e du læ'ser, jo bedre bliver' du.
15. Jo mer'e du spi'ser, jo tykkere bliver' du.
16. Jan jokkede grundigt i spina'ten.
17. Janne lid'er af hjemve'.
18. Jesper arbej'der i hjemmevær'net.