[h] over for []

Et [h]er et helt åbent pust uden tone

[h][ ]
ø
hammer ammer
uden had udenad
i hånden i ånden
forhår forår
hud ud
en hue en uge
halv al
en hule en ugle
en havgud en afgud
en hændelse en endelse
klippehule klippeugle
høst øst
at hægte at ægte
hofte ofte
en høg en ø