Skrevent ps og bs udtales ustemt  [bs] sidst i ord og mellem stavelser1. Det giver en del knubs at være Ball'erups bedste bokser.
2. Jeg spiser aldrig chips.
3. Det er absolut nødven'digt!
4. Han er aller'gisk ov'er for hvepsestik.
5. Jeg fik nogle gode tips til min nye website.
6. Har fru Jepsen fået be'net i gibs?
7. Jeg forstår' godt din skepsis!
8. "Ups" er et udråbsor'd.
9. Du ligner en rigtig laps med det slips!
10. Hun ser meget dybsin'dig ud'!
11. Haps! Den' snupper jeg.
12. Hvad skal vi med al't det nips på hylderne?
13. Det var vist en svipser!
14. Fotogra'ferne knipsede lø's.