Skrevent pd, pt, bd og bt udtales ustemt  [bd] sidst i ord og mellem stavelser

[ebd] klip det ud! slip det så!
[æbd] accept recept

stepdans slæbt
[abd] dræbt stræbt

dræbte stræbte
[bd] tabt skabt

tabte skabte

slapt fortabt

skrapt gabt

rapt
[ybd] dybt dybde

stereotypt
[øbd] købt døbt

købte døbte

køb det bare! støbt
[ubd] korrupt abrupt
[bd] råbt opdateret

helikopter opdage

opdigtet opdækning