Skrevent pd, pt, bd og bt udtales ustemt  [bd] sidst i ord og mellem stavelser

1. Arj! Jeg har sgu tabt den' recept, jeg fik af lægen.
2. Vi har slæbt flyttekasser hele da'gen.
3. Hvor dybt er der her'?
4. De har skabt meget trygge rammer for bør'nene.
5. Han fal'dt over en kæp der lå i græsset.
6. Der meldes om mange dræbte efter attenta'tet i går'.
7. Hun har al'tid' stræbt efter magt.
8. Har du opdate'ret programm'et?
9. Hvad har du købt til i aften?
10. Er hun blevet døbt eller navngi'vet?
11. De har købt hele la'geret af dåsetoma'ter.
12. Han virker he'lt fortabt.
13. Så slap du alligevel' for at vaske op, hva!
14. Det er stadig lidt jor'd på bukserne, kan du ikke skruppe det a'f?
15. Landet er blandt de ti' me'st korrupte i verden.