Skrevent -st udtales ustemt  [sd] sidst i ord og mellem stavelser

1. Hvad vej' er hurtigst?
2. Sidst vi var i Budapest, regnede det hele tid'en.
3. Han er vist journalist.
4. Vi har først test på tir'sdag.
5. Det er lidt trist, han ikke holder fest for hende alligevel'.
6. Øst, vest, hjemme er bedst.
7. Hvor længe har du undervi'st?
8. De sultede i protest mod' udvisningen.
9. Først skal I komme med et udkast.
10. Tag lidt ost, hvis du har lyst!
11. I år' var august varmest.
12. Har du læ'st bog'en?
13. Hvad er vigtigst?
14. Jeg fik overbevi'st ham om', at han godt kunne få checken indlø'st på posthu'set.
15. Har I fået lø'st proble'merne?
16. De har vist afly'st fly'et.
17. Tast 00 først, så landekoden og så numm'eret til sidst.