Blødt d: []


Film: Meget

1. Har du tid' et øjeblik?
2. Astrid er blevet gravid'.
3. Hvad skal bar'net hedde?
4. Der er nogen, der har lagt en besked' til dig på telefonsvareren!
5. Tager I al'tid' til Madrid i efterår'et?
6. Hvor stor' er jeres lejlighed'?
7. Jeg tror', Sigrid er meget ked' af det.
8. Der er gået ged' i maskineri'et!
9. Min man' d har lige givet mig en flot ring' i hvidguld.
10. Er du interesse'ret i' at blive medlem'?
11. Hvad tid' skal vi afsted?
12. Gid' vi havde sparet lidt flere penge samm'en!
13. Det er snyd'!
14. Hvad hedd'er det sted, I skal bo'?
15. Har politi'et identifice'ret li'get?
16. Det var en re'n tilfæl'dighed' at jeg fik besked'en.
17. Han lid'er af en sygdom', der kan ende med at gøre ham invalid'.
18. Det er skam en hemmelighed'!