Blødt d og -l: [l] mellem ord eller sidst

Film: Meget
[il] tidlig hvidløg

tidløs tidligere
[i'l] formidle formidling

i midlertid midlertidig

uopslidelig upålidelig

middel midler

skyllemiddel sovemiddel
[el] vedlægge vedlagt

fedladen nedlægge

nedløbsrør nedladende
[eel] kedelig kedel

ledelse
l] sedler huskesedler

medlem stedlig

medlidenhed medløber
'l] ædel seddel

forædle
[al] vredladen fredløs