Blødt d og -l: [l] mellem ord eller sidst

Film: Meget
1. Frede Larsen stod lidt tidligere op i da'g for at tage på Arbej'dsformid'lingen.
2. Jeg går til madlav'ning, sel'v om det er ret kedeligt.
3. Ved' Lise ikke, at det er skadeligt at gå så meget i solar'ium?
4. Bol'cherne smagte modbyd'eligt af hvidløg'.
5. Hr. Ladelund talte meget nedlad'ende til den nydelige sekretær'.
6. Fru Gad lyd'er ikke særlig pålid'elig.
7. Der er al'tid' en sødlig lugt af rengør'ingsmid'ler hos tandlægen.
8. Danmark nedlagde veto mod lovforsla'get.
9. Hun ved' lige, hvad hun vil.
10. Tillad'elsen gæl'der kun mid'lertidigt.
11. Hun led' af en uhelbred'elig sygdom'.
12. Tidligere sagde man al'tid', at bør'n blin'dt skulle adlyd'e deres foræl'dre.
13. Vin'terfrakken er he'lt uopslid'elig.
14. Jeg vedlægger en kopi' af den mid'lertid'ige aftale.
15. Du havde lovet at ordne de nedløbsrør'! Hvorfor er du så ugid'elig?
16. Jeg havde lige mødt hende, før' jeg blev udlær't som tømrer.