Blødt d og -n: [n] mellem ord eller sidst

Film: Meget
[in] vidne øjenvidne

kidnappe midnat
[i'n] tiden datiden

nutiden fortiden

for tiden hybriden

modstridende tilliden

skiden spliden
[iin] siden viden

æggehviden liden
[en] ledning hedning
[e'n] beskedne afledning

beskeden Sveden

eftersidning vejledning

indledning foranledning
'n] beklædning omklædning

påklædning forklædning
[a'n] storladen vredladen