Blødt d og -n: [n] mellem ord eller sidst


Film: Meget
1. Han var vidne til et bankrøveri' forled'en.
2. Hvad går du og laver for tid'en?
3. Hun har været ansat i Stu'dievejledningen siden august.
4. Jeg har glem't koden til mit Dankort.
5. Vi har lige fået hybrid'net.
6. Hvor meget har I givet for lejlighed'en?
7. Undskyl'd ulej'lighed'en!
8. Sved'en sprang' frem' på hans pande.
9. Gid' Niels ikke skulle på arbej'de i morgen!
10. Skru lige ned' for lyden!
11. Jeg må have tabt chokoladen nede på gaden.
12. Hun blev udnævn't til økonomiminister forled'en.
13. Gid'er du også lige tage puden med udenfor?
14. Han følte sig groft udnyttet.
15. Brud'en vred om' på foden foran alteret.
16. Der er kun meget besked'ne mid'ler til rådighed'.
17. Fik du besked'en?