[s] sidst

1. Jeg så' en dødsy'g udsen'delse om parti'ets histo'rie.
2. Dueodde er e'n af lan'dets bedste badestrande.
3. Vil du hel'st være fuldtids- eller deltidsansat?
4. Ser du aldrig nyhedsudsen'delser i fjernsy'net?
5. Jeg ved sim'pelthen' ikke, hvad jeg skal gøre.
6. Lægerne har tavshedspligt.
7. Har du taget en sikkerhedskopi' af dokumen'tet?
8. Det er politi'ets opgave.
9. Skal vi mødes i universite'tets kantine?
10. De rejste til en fjer'n plane't med ly'sets hastighed'.
11. Du ved' sikkert godt, hvem' jeg ta'ler om', ikke?
12. Er hun'den virkelig menneskets bedste ven?
13. Der har været endnu et dødsfal'd i famil'ien.
14. Af sikkerhedsårsager skal al't elektro'nisk udstyr være slukket.
15. De fan'dt en tidsindstill'et bombe i fly'ets bagagerum'.
16. Børnepengene afhænger af bar'nets al'der.
17. Hvad gør man i en nødsituatio'n?