G først i en stavelse udtales aldrig blødt.

1. Måske´ var det en ide´ at gå igen´nem de gamle gader på vej´ hjem´.
2. Det er di´n tur´ til at gå tur´ med hun´den, jeg gjorde det i gå´r.
3. Jeg har ikke haft kontakt med Gitte, siden vi gik til gymnastik sam´men..
4. Nu er der igen é´n, der har givet ged´en af de nye gulerød´der, de er altså for gode!.
5. Fød´derne ned! Tror du, jeg gider lugte til dine sure gummisko´?
6. Hvad skal jeg gøre for at få gode karakte´rer i biologi´ og geografi´?
7. Kan du bede Betina tage tallerkenen og give giraffen mad?
8. Jeg har ved gud ikke tæn´kt mig at gøre ren´t, før gæsterne er gået.
9. Det argumen´t er ikke særlig godt.
10. Ad´! Der står ”genbrugstoiletpapir” på pakken, det er ganske en´kelt for ulækkert!.
11. Pe´ter siger, at Gyda kan ryge seksten cigaretter ad gang´en.
12. Jeg har opgi´vet at finde den origina´le udgave af bog´en.
13. Så er der afgang´ venner, bi´len hol´der uden for garagen!
14. I er gale, når I gid´er ligge og sove på gaden i tre´ dage for at få gardi´ner til 1 krone.
15. Det er da lo´gisk, at du sel´v skal beta´le, når garanti´en er udløbet.
16. 33 kilo håndbagage! Det får du aldrig gen´nem sikkerhedstjekket.