Næselydene [m], [n] og [] sidst


[m] [n] []
[ii] lime ligne

Vime vine
[i'] intim nikotin

rim Rhinen
[e] Tim tin ting

SIM sind Singer
[æ] hvem vend! vænge

em end! eng

gemme genne gænge

stem send! seng

lem lænd længe

nem næn hæng