Næselydene [m], [n] og [] sidst

1. Hun vil gerne finde en man'd med mange penge.
2. Som dreng' var jeg mange gange alene hjemme.
3. På hendes ene langeman'd sad' der en kæmpestor' diaman'tring'.
4. De unge hang ud' under gadelygten ved grillbar'en.
5. Der er mange mennesker, der kommer for se'nt i seng' om lørda'gen.
6. Tandlægen trak en rådden kindtan'd ud' med sin lange tang'.
7. Tom' og Stee'n gemte sig under bo'rdet og bandt damernes be'n samm'en.
8. Islan'd er ken'dt for sine dampende varme kilder og tu'sinder af lam'.
9. Hør'men fra svinesti'en fik Tine til at besvi'me.
10. Hun redte ham med en kam', hun havde i lommen.
11. I tol'den måtte han hælde al' vi'nen i kummen.
12. Det var e'gentlig en fi'n fil'm, vi så' i on'sdags, synes du ikke?
13. Kom lige underbukserne i vaskemaskinen, Inge.
14. Han stirrede lammet på den lange klamme slange.
15. Jean og Sam sang' samm'en til Jans konfirmation'.
16. Den gamle dame blev taget til fange af stammens høvding.
17. Dreng'en var slem' til at krumme i seng'en.
18. Det er en go'd idé' at gemme kvitte'ringen samm'en med bon'en.
 
>