Skrevet -ng, [] over for skrevet -nk [g]

Skrevent -ng er kun èn lyd: []; skrevent -nk er to lyde: [] og [g].

ping pink
vinge vinke
vinger vinker
finger finker
klinge klinke
klinger klinker
Singer sinker
skinger skinker
enge enke
længe lænke
længer lænker
tænger tænker
senge sænke
engel enkel
engle enkle
penge bænke
kringler sprinkler
bringer brinker
ringer rænker