[md], [nd] og [d] sidst

1. Jeg har glemt mine nøgler henne hos Ben't, tror' jeg.
2. Det var bestem't ikke me'nt så slem't som det måske lød'.
3. Hun er et meget beslutsom't menneske.
4. Det er bare for strengt!
5. Han modto'g et anonym't brev'.
6. Bukserne sidder altså for stram't om bag'en!
7. Hvor lang't skal vi e'gentlig gå'?
8. Jeg har al'tid' drøm't om at blive berøm't.
9. Det var dum't, at vi ikke fik sen'dt den pakke i morges.
10. Patienten reage'rede voldsom't.
11. Det er begyn'dt at sne!
12. Der var skøn't lun't inde i stuen.
13. Hun har glem't eller fortræng't sine oplev'elser fra barndomm'en.
14. Han var lidt beklem't ved situatio'nen.
15. Det er ikke særlig morsom't at sidde fastklem't i en bil i 12 timer.
16. Tit er synony'mt med ofte.
17. Der var meget trang't i kabinen.
18. Hun truede ham på skrøm't.
19. Han blev idøm't to' måneders fæng'sel.
20. Han synes, det er skøn't at være begyn'dt i første klasse.
21. Hvor længe har I ken'dt hinanden?
22. Det lyd'er interessan't!