[l] sidst

1. Det ville selvfølgelig være bedre, hvis du sel'v gjorde det.
2. Jeg har lige ta'lt med Pernille Møll'er.
3. Hvor meget har du beta'lt for din nye mobi'l?
4. Jeg ville hellere en tur' til Hollan'd!
5. Skal Helle med op til Sille i Holte?
6. Jeg synes det er spild af tid'!
7. Jeg vil lige hvile mig en time.
8. Niels og Pernille har inviteret alle deres venner med til sølvbryllup i Holstebro'.
9. Ole går i skole i Kolding.
10. Det har jeg aldrig sagt!
11. Skal jeg hjælpe dig, eller vil du hellere sel'v?
12. Vi fik et godt tilbud på en Montana-reo'l.
13. Jeg synes, der er kol'dt udenfor, også sel'vom so'len skinn'er.
14. Må jeg stille dig et perso'nligt spørgsmå'l?
15. Jeg tror' hellere, jeg vil ha've en lille fadøl.
16. De fik en kølig modta'gelse.
17. Hun havde en følelse a'f, at der var noget he'lt ga'lt.
18. Det var ell'ers noget af en voldsom' stor'm vi havde i nat, hva.