-e'rede og -e'ret

jeg accepte'rede jeg har accepte'ret
jeg afleve'rede jeg har afleve'ret
jeg barbe'rede jeg har barbe'ret
jeg cite'rede jeg har cite'ret
jeg diskute'rede jeg har diskute'ret
jeg domine'rede jeg har domine'ret
det eksiste'rede det har eksiste'ret
jeg evalue'rede jeg har evalue'ret
jeg forme'rede jeg har forme'ret
jeg formule'rede jeg har formule'ret
jeg funge'rede jeg har funge'ret
jeg gene'rede jeg har gene'ret
jeg ignore'rede jeg har ignore'ret
jeg inspire'rede jeg har inspire'ret
jeg inte'resse'rede jeg har inte'resse'ret
jeg investe'rede jeg har investe'ret
jeg invite'rede jeg har invite'ret
jeg irrite'rede jeg har irrite'ret
jeg kombine'rede jeg har kombine'ret
jeg kommente'rede jeg har kommente'ret
jeg koncentrede jeg har koncentre'ret
jeg kontrolle'rede jeg har kontrolle'ret
jeg kritise'rede jeg har kritise'ret
jeg leve'rede jeg har leve'ret
jeg ope'rerede jeg har ope'reret
jeg oriente'rede jeg har oriente'ret
jeg parke'rede jeg har parke'ret
jeg place'rede jeg har place'ret
jeg produce'rede jeg har produce'ret
jeg præsente'rede jeg har præsente'ret
jeg reage'rede jeg har reage'ret
jeg reduce'rede jeg har reduce'ret
jeg risike'rede jeg har risike'ret
jeg serve'rede jeg har serve'ret
jeg stude'rede jeg har stude'ret
jeg udleve'rede jeg har udleve'ret
jeg varie'rede jeg har varie'ret