Sammensatte ord

optakt
↑ ↓
afmontere af- montere
blomsterdekoreret blomster- dekoreret
detidsansat del- tidsansat
efterrationalisere efter- rationalisere
flaskesamler flaske- samler
flødeboller fløde- boller
genforhandle gen- forhandle
hvidvaske hvid- vaske
hængerøv hænge- røv
håndplukke hånd- plukke
ildelugtende ilde- lugtende
indbetale ind- betale
indebrænde inde- brænde
indlysende ind- lysende
klasseværelse klasse- værelse
lokumsruller lokums- ruller