• 500 most frequent verbs in Danish
 • 250 most frequent verbs in Danish
 • Additional grammar - exercises and explanations
 • Dictionaries and on-line ressources
 • Metalanguage for learning Danish
 • Hjemmearbejde

  Mandag den 19.februar og onsdag den 21.februar

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat 6.8.3, Video 6.25, Nødvendighed, Verber fra Kapitel 6, Substantiver fra kapitel 6

 • Mandagsholdets læsetekst: Læs tekst B og lav 3 spørgsmål til den

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat 6.8.3, Video 6.25, Nødvendighed, Verber fra Kapitel 6, Substantiver fra kapitel 6

 • Onsdagsholdets læsetekst: Læs tekst B og lav 3 spørgsmål til den

 • Alle: Læs teksten side 112 i bogen.
 • Alle: Skriv om bæredygtighed. Hvad betyder bæredygtighed for jer? Og på hvilke områder tager I hensyn til bæredygtighed? Mail teksten til mig - SOM PDF MED DOBBELT LINJEAFSTAND!


 • Mandag den 12.februar og onsdag den 14.februar

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat 6.8.2, Video 6.24 Læseøvelse, ordforklaring, Forskudttid, S-passiv efter vil, Tidsudtryk, fortid, Rimkrydsord

 • Mandagsholdets læsetekster: Læs om Jakkesættet, Tekst C; bæredygtigt tøj Tekst D eller Tekst E: Ud med brug og smid væk-kulturen

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat 6.8.2, Video 6.24 Læseøvelse, ordforklaring, Forskudttid, S-passiv efter vil, Tidsudtryk, fortid, Rimkrydsord

 • Onsdagsholdets læsetekster: Læs om Jakkesættet, Tekst C; bæredygtigt tøj Tekst D eller Tekst E: Ud med brug og smid væk-kulturen

 • Alle: Skriv om jeres forhold til tøj gennem tiderne. Hvad har I gået i, hvornår og hvorfor. Og skriv om bæredygtighed er vigtig for jer når I køber tøj. I kan også sammenlgne danskernes tøjstil med andre steder. Og skrive om arbejdestøj/fritidstøj osv.? Mail teksten til mig - SOM PDF MED DOBBELT LINJEAFSTAND!


 • Mandag den 5.februar og onsdag den 7.februar

 • Forbered et mundtligt oplæg på 2-3 minutter indenfor et af de emner i bogen, som vi har haft: Året, Uddannelse, Musik, Køn eller Arbejde til mundtlig test

 • Mandagsholdets online-øvelser: Diktat 6.8.1, Video 6.23, Læseøvelse konj, Det eller der, S-passiv efter kan, Refleksiver.

 • Onsdagsholdets online-øvelser: Diktat 6.8.1, Video 6.23, Læseøvelse konj, Det eller der, S-passiv efter kan, Refleksiver.
 • Mandag den 29.januar og onsdag den 31.januar

 • Mandagsholdet onlineøvelser: Diktat, nyhedsklip, 5.21 Videoopg., Læseøvelse, ordf., S-passiv efter må, Tidsudtryk om fortid, Ordstilling hvem der, Substantiver fra Kap. 5
 • Onsdagsholdet onlineøvelser: Diktat, nyhedsklip, 5.21 Videoopg., Læseøvelse, ordf., S-passiv efter må, Tidsudtryk om fortid, Ordstilling hvem der, Substantiver fra Kap. 5
 • Alle: læs Jeg skulle have været taxachauffør side 102 i bogen. Sæt streg under de ord du vil spørge om. Hør lydfilen (nummer 15)
 • Alle: lav de her øvelser med Det og Der
 • Alle: Lav et interview med en dansker om arbejde ud fra de spørgsmål vi lavede i klassen (hvis du ikke var der, så lav spørgsmål selv, se side 101, nummer 14 i bogen. Mail teksten til mig - SOM PDF MED DOBBELT LINJEAFSTAND!

 • Mandag den 22.januar og onsdag den 24.januar

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat 5.9, 5.20 Videoquiz, Læsetekst APM konjunk.. S-passiv efter skal, Må, er nødt til eller behøver, Ordstilling, Rimkrydsord, Verber fra kapitel 5

 • Mandagsholdets læsetekster: Læs A: Indvandrere fra Polen, B: Indvandrere fra Tyrkiet eller C: Indvandrere fra Sverige

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat 5.9, 5.20 Videoquiz, Læsetekst APM konjunk.. S-passiv efter skal, Må, er nødt til eller behøver, Ordstilling, Rimkrydsord, Verber fra kapitel 5

 • Onsdagsholdets læsetekster: Læs A: Indvandrere fra Polen, B: Indvandrere fra Tyrkiet eller C: Indvandrere fra Sverige

 • Alle: lav de her øvelser med uregelmæssige adjektiver

 • Alle: Skriv en tekst om de gode og de mindre gode sider af det job du har nu - eller af et andet job. Du kan hente inspiration i de fire tekster på side 96-97 i bogen. Mail teksten til mig - SOM PDF MED DOBBELT LINJEAFSTAND!

 • Mandag den 15.januar og onsdag den 17.januar

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat 5.8, 5.19 videoquiz, Læseopgave om overenskomst (en svær men vigtig tekst), Adjektiver og adverbier, Blivepassiv eller tilstand, oversæt, For at eller til at, Forskudttid, Lyttekrydsord

 • Mandagsholdets læsetekster: læs tekst B - Mathias eller tekst C - Niels, så du kan genfortælle den.

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat 5.8, 5.19 videoquiz, Læseopgave om overenskomst (en svær men vigtig tekst), Adjektiver og adverbier, Blivepassiv eller tilstand, oversæt, For at eller til at, Forskudttid, Lyttekrydsord

 • Onsdagsholdets læsetekster: læs tekst B - Mathias eller tekst C - Niels, så du kan genfortælle den.

 • Alle: Skriftligt hjemmearbejde: (SOM PDF-FIL, DOBBELT LINJEAFSTAND!!) Skriv en tekst om dine erfringer med fagforeninger og om fordele og ulemper ved fagforeninger. Mail teksten til mig

 • Alle: Lav de her øvelser med passiv efter skal
 • Mandag den 8.januar og onsdag den 10.januar - efter juleferien!!!

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat 4.14, Diktat Amning på cafe, 4.21 Video, 4.22 Video quiz, Læseopgave: Arbejde, køn og løn, Scanneøvelse: Quiz - der er også en videoopgave på siden, lav den, Blive-passiv oversæt, Modalverber: skulle/måtte, For at eller til at, Tidsudtryk om fremtid, Ordstilling: Hvem eller hvem der? Rimkrydsord, Krydsord med substantiver om køn, Verber fra kap. 4, Substantiver fra kap. 4

 • Mandagsholdets læsetekster. Læs A: Mænd i toppen og i bunden af samfundet, eller B: Køn og søvn.

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat 4.14, Diktat Amning på cafe, 4.21 Video, 4.22 Video quiz, Læseopgave: Arbejde, køn og løn, Scanneøvelse: Quiz - der er også en videoopgave på siden, lav den, Blive-passiv oversæt, Modalverber: skulle/måtte, For at eller til at, Tidsudtryk om fremtid, Ordstilling: Hvem eller hvem der? Rimkrydsord, Krydsord med substantiver om køn, Verber fra kap. 4, Substantiver fra kap. 4

 • Onsdagsholdets læsetekster. Læs A: Mænd i toppen og i bunden af samfundet, eller B: Køn og søvn.

 • Skriftligt hjemmearbejde: (AS PDF-FILE, DOUBLE LINE SPACING!!) Skriv en tekst om din juleferie. Mail teksten til mig
 • Mandag den 11.december og onsdag den 13.december - Dansk og Julefrokost på samme tid, tag noget med at spise eller drikke!!!

 • Alle: skriv en tekst om en oplevelse, hvor du eller andre blev diskrimineret. Hvor og hvordan skete det? Hvad følte du/personen? Hvordan reagerede du/personen? Hvad kan man lære af situationen?
 • Mandagsholdets øvelser: Diktat 4.11, Video 4.19, Kvinder og karriere ordforråd, S-passiv, Modalverber: skulle/ville , Forskudttid, Ordstilling: genfortæl spørgsmålene

 • Mandagsholdets læsetekster: A Egalia, B Legetøj

 • Onsdagsholdets læsetekster: A Egalia, B Legetøj

 • Onsdagsholdets øvelser: Diktat 4.11, Video 4.19, Kvinder og karriere ordforråd, S-passiv, Modalverber: skulle/ville , Forskudttid, Ordstilling: genfortæl spørgsmålene

 • Alle: Lav de her øvelser med fremtid

 • Alle: Skriv en tekst om, hvad du skal lave til jul og nytår/i juleferien. (lav øvelsen om fremtid først!) Mail teksten til mig
 • Mandag den 4.december og onsdag den 6.december

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Video 3.21, En gammel reklame, Forskudttid, Skulle/ville, Læseøvelse: Tekst A, Krydsord med adjektiver om musik, Substantiver fra Kap. 3

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Video 3.21, En gammel reklame, Forskudttid, Skulle/ville, Læseøvelse: Tekst A, Krydsord med adjektiver om musik, Substantiver fra Kap. 3

 • Alle: læs den her historie - password: natkjolen - og lav 3 spørgsmål om gaver, pinlige situationer etc.

 • Alle: Skriv en tekst om en pinlig situation, som du eller en anden har været i. Mail teksten til mig

 • Alle: Lav de her øvelser med skulle/ville
 • Mandag den 27. november og onsdag den 29.november

 • Mandagsholdets onlineøvelser: 3.20 video, 3.9 diktat, S-passiv, Forandringer, Læseøvelse tekst E, Krydsord med instrumenter, Telefonnumre 2, Verber fra kap.3

 • Mandagsholdets læsetekster: Læs Tekst B eller Tekst D så du kan genfortælle den

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: 3.20 video, 3.9 diktat, S-passiv, Forandringer, Læseøvelse tekst E, Krydsord med instrumenter, Telefonnumre 2, Verber fra kap.3

 • Onsdagsholdets læsetekster: Læs Tekst B eller Tekst D så du kan genfortælle den

 • Alle: lav de her øvelser med skulle/måtte

 • Alle: Skriv en tekst om din egen karriere som musiker. Hvad spillede du? Hvorfor? Hvornår? Kunne du lide det? Spiller du stadig? Eller skriv et portræt af en musiker oghans/hendes historie. Mail teksten til mig
 • Mandag den 20. november og onsdag den 22.november

 • Mandagsholdets onlineøvelser: 3.5 video, 3.8 diktat, blive-passiv, Skulle/måtte3 (igen!) Læseøvelse: Babysang, rimkrydsord, Telefonnumre 1

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: 3.5 video, 3.8 diktat, blive-passiv, Skulle/måtte3 (igen!) Læseøvelse: Babysang, rimkrydsord, Telefonnumre 1

 • Alle: Lav de her øvelser med To need på dansk

 • Alle: Læs den her historie. Password: aften - Se videoen. Og lav 3 spørgsmål til dens tema. Hvis videoen ikke virker, så prøv at downloade den og åbne den med en player.

 • Alle: Skriv en tekst om din musiksmag gennem tiden. Hvad hørte du først? Hvad dernæst? Hvad hører du i dag? Hvad betyder musik for dig? Og hvornår hører du det? Mail teksten til mig
 • Mandag den 13. november og onsdag den 15.november

 • Er du interesseret i kommunalvalget? Så læs her! Og spørg næste gang!
 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat, Video: en sociologistuderende, Læseøvelse om Eske V., Modalverber: skulle/måtte, Krydsord med uddannelser, Bøjning af verber, Bøjning af substantiver
 • Mandagsholdet: Læs en af de her 3 tekster om uddannelser, så du kan genfortælle den: Fødevarevidenskab, Frisør, Shipping. Du kan finde teksterne i moodle, nederst i Læsetekster og kopiark kap. 2hvis linket driller.

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat, Video: en sociologistuderende, Læseøvelse om Eske V., Modalverber: skulle/måtte, Krydsord med uddannelser, Bøjning af verber, Bøjning af substantiver
 • Onsdagsholdet: Læs en af de her 3 tekster om uddannelser, så du kan genfortælle den: Fødevarevidenskab, Frisør, Shipping. Du kan finde teksterne i moodle, nederst i Læsetekster og kopiark kap. 2hvis linket driller.

 • Alle: Lav de her øvelser med forskellig/anderledes/anden
 • Alle: Skriv en tekst om en uddannelse du gerne ville have taget, men altså ikke tog. Eller om en du kunne tænke dig at tage. Skriv om uddannelsen/professionen, og om hvorfor du synes, den er spændende. Mail teksten til mig
 • Mandag den 6. november og onsdag den 7.november

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat 2.15, Video: To dansklærere, Konjunktionsøvelse om friskoler, Noget, nogle eller nogen, Verber - forskudttid, Tidsudtryk 2, Krydsord med adjektiver med uregelmæssig komparativ

 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat 2.15, Video: To dansklærere, Konjunktionsøvelse om friskoler, Noget, nogle eller nogen, Verber - forskudttid, Tidsudtryk 2, Krydsord med adjektiver med uregelmæssig komparativ

 • Læs den her tekst (password: aften): Mandag, Onsdag og se videoen. Lav et spørgsmål om høflighed og opdragelse.
 • Lav de her øvelser med To change på dansk
 • Skriv en tekst om en lærer, der gjorde indtryk på dig i skolen - én som betød noget positivt for dig, eller én som ødelagde noget for dig. Beskriv personen, faget og hvad han/hun gjorde. Mail teksten til mig
 • Mandag den 30. oktober og onsdag den 1.november

 • Mandagsholdets onlineøvelser: 2.15, Skanneøvelse om efterskoler, To efterskoler, Rane Willerslev, Refleksiver: Ham/sig/hans/sin, Modalverber: Skulle/ville, Tidsudtryk 1, Krydsord med fagene i folkeskolen
 • Mandagsholdets læsetekster: læs en af de her to tekster, så du kan genfortælle den: Efterskoler, Folkeskole, friskole eller privatskole
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: 2.15, Skanneøvelse om efterskoler, To efterskoler, Rane Willerslev, Refleksiver: Ham/sig/hans/sin, Modalverber: Skulle/ville, Tidsudtryk 1, Krydsord med fagene i folkeskolen
 • Onsdagsholdets læsetekster: læs en af de her to tekster, så du kan genfortælle den: Efterskoler, Folkeskole, friskole eller privatskole

 • Skriv en tekst om dit grundskoleforløb, altså fra du begyndte i skolen til du var teenager. Skriv om de ydre rammer, om hvilke fag I havde, hvad du godt/mindre godt kunne lide og om klassen (det vil sige gruppen!) Mail teksten til mig

 • Lav de her øvelser med som/der
 • Mandag den 23. oktober og onsdag den 25.oktober - Efter ferien!!!

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Diktat 1.4 Video, Changes 3, Forskellig, anderledes, anden, Tidsudtryk, Krydsord med årstider mm., Substantiver fra Kap. 1, Verber fra Kap. 1
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Diktat 1.4 Video, Changes 3, Forskellig, anderledes, anden, Tidsudtryk, Krydsord med årstider mm., Substantiver fra Kap. 1, Verber fra Kap. 1
 • Læs den her historie. (password: damen). Lydfilen er her - Lav 3 spørgsmål til historiens TEMA (IKKE TIL HISTORIEN!)
 • Se det her klip om terrorangrebet 11/9 2001 og tag noter.
 • Skriv en tekst om hvordan du oplevede 11/9 2001. Hvor var du? Hvad lavede du? Hvad har det betydet for dig siden? Mail teksten til mig
 • Lav de her øvelser med to go på dansk
 • Mandag den 16. oktober og onsdag den 18.oktober EFTERÅRSFERIE!!!

  Mandag den 9. oktober og onsdag den 11.oktober

 • Mandagsholdets onlineøvelser: 1.11.1 diktat, Læseøvelse januar Videoopg. 1.22 Changes 2, Først eller allerede, Ordstilling 1, Modalverber skulle/ville, Krydsord med mærkedage mm.
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: 1.11.1 diktat, Læseøvelse januar Videoopg. 1.22 Changes 2, Først eller allerede, Ordstilling 1, Modalverber skulle/ville, Krydsord med mærkedage mm.
 • Mandagsholdet: Læs en af teksterne: marts, oktober eller september - så du kan genfortælle den
 • Onsdagsholdet: Læs en af teksterne: marts, oktober eller september - så du kan genfortælle den
 • Skriv en lang tekst om en begivenhed, der er sket i oktober - i Danmark eller i et andet land, i gamle dage eller i nyere tid. Søg fx på historiske begivenheder i oktober Mail teksten til mig
 • Lav de her øvelser med to go på dansk
 • Mandag den 2. oktober og onsdag den 4.oktober

 • Mandagsholdets online-øvelser 1.10 diktat, Læseøvelse, 1.18 Video, Changes 1, Det eller der, Forskudttid, Modalverber Skulle/måtte, Krydsord med måneder
 • Onsdagsholdets online-øvelser 1.10 diktat, Læseøvelse, 1.18 Video, Changes 1, Det eller der, Forskudttid, Modalverber Skulle/måtte, Krydsord med måneder
 • Mandagsholdet: Læs en af teksterne: august, februar eller juli - så du kan genfortælle den
 • Onsdagsholdet: Læs en af teksterne: august, februar eller juli - så du kan genfortælle den
 • Skriv en lang tekst om din yndlingsmåned. Hvorfor er det din yndlingsmåned? Hvad laver du i den måned? Har du et særligt minde forbundet med den? Mail teksten til mig
 • Lav de her velser
 • Mandag den 25. september og onsdag den 27.september

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Alle øvelser til kapitel 11 - undtagen modultestlæseøvelserne
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Alle øvelser til kapitel 11 - undtagen modultestlæseøvelserne
 • Læs to af de her tekster, så du kan genfortælle dem: Mandag, Onsdag
 • Skriv en historie om engang, hvor du var meget heldig/uheldig. Mail den til mig
 • Lav de her øvelser med man
 • Og de her øvelser med adverbier/adjektiver
 • Mandag den 18. september og onsdag den 20.september

 • Mandagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 10.6, 10.7. Grundbogen: 10.2, 10.11, 10.14, 10.20, Allerede, først, ikke før, Infinitiv eller imperativ, Tale, sige, snakke eller fortælle, Substantiver fra Kap. 10
 • Onsdagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 10.6, 10.7. Grundbogen: 10.2, 10.11, 10.14, 10.20, Allerede, først, ikke før, Infinitiv eller imperativ, Tale, sige, snakke eller fortælle, Substantiver fra Kap. 10
 • Læs en af de her tre tekster, så du kan genfortælle den. Mandag, Onsdag
 • Skriv om din første kærlighed, eller om din anden kærlighed, eller om din næste kærlighed. Eller om hvordan du mødte din nuværende partner. Eller om hvordan to andre mennesker mødte hinanden. Din farfar og farmor fx. Mail teksten til mig
 • Lav de her øvelser
 • Mandag den 11. september og onsdag den 13.september - MODULTEST!!

 • Introduktion til modultest 3
 • Mandagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 9.1, 9.3, 10.2, 10.15. Modultest-øveopgaver: Læseopg. 1, Læseopg. 2, Læseopg. 3, Læseopg. 4
 • Onsdagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 9.1, 9.3, 10.2, 10.15. Modultest-øveopgaver: Læseopg. 1, Læseopg. 2, Læseopg. 3, Læseopg. 4
 • Skriftlige øveopgaver til modultest 3. Mail dem til mig
 • Lav de her øvelser med gøre/lave
 • Mandag den 4. september og onsdag den 6.september (To be done before the lessons)

 • Læs om en af de 4 personer her (mandag) (onsdag) så du kan fortælle om vedkommende
 • Mandagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 9.2, 9.4, 9.5, 9.6. grundbogen: 9.1, 9.5, 9.7, 9.13, For at/til at
 • Onsdagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 9.2, 9.4, 9.5, 9.6. grundbogen: 9.1, 9.5, 9.7, 9.13, For at/til at
 • Skriv en tekst om et menneske, der imponerede dig som barn. En popstjerne, en forfatter, en sportsmand eller... Mail teksten til mig
 • Lav de her øvelser med vil have/vil få
 • Mandag den 28. august og onsdag den 30. august (To be done before the lessons)

 • Læs en af de tre tekster om stress (Kap. 8 Nr. 21) Mandagsholdets tekster Onsdagsholdets tekster, så du kan fortælle om den.
 • Mandagsholdets onlineøvelser: Øvebog: 8.4, 9.1, 9.3. Grundbog: 8.16, 8.20, 8.25, For at/til at - øvelse
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Øvebog: 8.4, 9.1, 9.3. Grundbog: 8.16, 8.20, 8.25, For at/til at - øvelse
 • Lav de her øvelser med skal have/skal få
 • Skriv en tekst om en imponerende bedrift - fx bestigningen af Mount Everest, eller første mand på Sydpolen. Mail teksten til mig
 • Tag noter til den her video. Hvad gør de forskellige personer stressede?
 • Mandag den 21. august og onsdag den 23. august (To be done before the lessons)

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Øvebogen 8.1, 8.5, 8.6, 8.8 Grundbogen: 8.7, 8.18, 8.24, Clozetest til kapitel 8
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Øvebogen 8.1, 8.5, 8.6, 8.8 Grundbogen: 8.7, 8.18, 8.24, Clozetest til kapitel 8
 • Se den her video og tag noter til, hvad henholdsvis Louise og Nina siger, så du kan genfortælle det i klassen.
 • Skriv en tekst om hvad dig kan give dig stress og hvad du gør ved det. Mail teksten til mig
 • Mandag den 14. august og onsdag den 16. august (To be done before the lessons )

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Øvebogen: 7.10. Grundbogen: 7.16, 7.20, 7.20(2), 7.20(3), 7,21, 7.23, læseøvelse, 7. uregelmæssige verber
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Øvebogen: 7.10. Grundbogen: 7.16, 7.20, 7.20(2), 7.20(3), 7,21, 7.23, læseøvelse, 7. uregelmæssige verber
 • Skriv en tekst om din ferie. Mail teksten til mig
 • Mandag den 26. juni og onsdag den 28. juni (To be done before the lessons )

 • Udtalehjemmearbejde til lektion 7
 • Mandagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 6.7, 7.1, 7.3, 7.4 , 7.5, 7.9 Grundbogen: 6.6 (diktat), 6.11, 6.12, verber på -te
 • Onsdagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 6.7, 7.1, 7.3, 7.4 , 7.5, 7.9 Grundbogen: 6.6 (diktat), 6.11, 6.12, verber på -te
 • Find 5 talemåder som du gerne vil præsentere i klassen, på den her hjemmeside - under punktet Talemåder med betydning - under billedet, helt til højre. Har I de samme på dit sprog? Eller har I andre?
 • Written assignment: Skriv en tekst om en ulykke eller et uheld du har haft. Fortæl hvor, hvorfor og hvordan det skete. Mail teksten til mig
 • Læs en af de fire tekster her, så du kan fortælle om den: Mandagsholdet, Onsdagsholdet
 • Mandag den 19. juni og onsdag den 21. juni (To be done before the lessons )

 • Udtalehjemmearbejde til lektion 6
 • Mandagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 6.1, del 1. 6.1, del 2 , 6.2, 6.3, 6.5. Grundbogen: 6.8, verber på -ede
 • Onsdagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 6.1, del 1. 6.1, del 2 , 6.2, 6.3, 6.5. Grundbogen: 6.8, verber på -ede
 • Lav de 5 øvelser her: To need - trænger til, skal bruge, behøver ikke osv.
 • Written assignment: Skriv en tekst om et ulønnet (frivilligt) arbejde, du har haft. Eller som du måske kunne tænke dig at prøve - i en hjælpeorganisation, en sportsklub eller noget helt andet. Skriv hvorfor. Hvis du ikke selv har arbejdet frivilligt, så fortæl om en der har. Mail teksten til mig
 • Find 3 talemåder som du gerne vil præsentere i klassen, på den her hjemmeside - under punktet Talemåder med betydning - under billedet, helt til højre. Har I de samme på dit sprog? Eller har I andre?
 • Mandag den 12. juni og onsdag den 14. juni (To be done before the lessons )

 • Udtalehjemmearbejde 2 til lektion 5
 • Mandagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 5.2, 5.9 . Grundbogen 5.3, 5.7, 5.13 (OG LAV 3 SPØRGSMÅL TIL TEKSTEN, SOM VI KAN SVARE PÅ I KLASSEN), 5.15, 5.18
 • Onsdagsholdets onlineøvelser. Øvebogen: 5.2, 5.9 . Grundbogen 5.3, 5.7, 5.13 (OG LAV 3 SPØRGSMÅL TIL TEKSTEN, SOM VI KAN SVARE PÅ I KLASSEN), 5.15, 5.18
 • Written assignment: Skriv en tekst om en sprotsmand du beundrer. Skriv hvorfor. Mail teksten til mig
 • Sige/fortælle - lav de 5 øvelser her
 • Og lav de første 5 øvelser her: To need - trænger til, skal bruge, behøver ikke osv.
 • Onsdag den 7. juni - Mandagsholdet kommer også onsdag. (To be done before the lessons )

 • Udtalehjemmearbejde til lektion 5
 • Mandagsholdets onlineøvelser: Øvebogen 5.4, 5.5, 5.8 Grundbogen: kroppen, ansigtet, læseøvelse, diktat.
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Øvebogen 5.4, 5.5, 5.8 Grundbogen: kroppen, ansigtet, læseøvelse, diktat.
 • Sige/fortælle - lav de første 5 øvelser her
 • Written assignment: Skriv en tekst om dit forhold til sport. Både sport, som du selv dyrker og sport som du ser. Mail teksten til mig
 • Mandag den 29. maj og onsdag den 31. maj. (To be done before the lessons )

 • Mandagsholdets onlineøvelser: Øvebogen 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, videoopgave
 • Onsdagsholdets onlineøvelser: Øvebogen 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, videoopgave
 • Lav de her ti øvelser med lang og længe
 • Læs mindst to af de her 4 tekster MANDAGSHOLDET ONSDAGSHOLDET, så du kan fortælle om en af dem i klassen.
 • Find et foto, du gerne vil fortælle om og tag det med (fx på din telefon)
 • Udtalearbejde 2 til lektion 4
 • Written assignment: Skriv en tekst om et af dine egne fotos. Fortæl om situationen og personerne/motivet. (Du må gerne bruge det foto, du skal tage med til timen i punktet overfor) Mail teksten til mig
 • Mandag den 22. maj og onsdag den 24. maj. (To be done before the lessons )

 • MANDAGSHOLDETS onlineøvelser. Øvebogen: 3.4, 3.7, 3.8. Grundbogen: 3.17, nyhedsklip, clozetest
 • ONSDAGSHOLDETS onlineøvelser. Øvebogen: 3.4, 3.7, 3.8. Grundbogen: 3.17, nyhedsklip, clozetest
 • Ti øvelser med Bad in Danish
 • Written assignment: Skriv en tekst om fotografering med mobiltelefon: Om selfies og selfiesticks og kulturen omkring det; om at bruge telefonens kamera til praktiske ting og som noteblok. Mail teksten til mig
 • Udtalehjemmearbejde til Kapitel 4
 • Mandag den 15. maj og onsdag den 17. maj . (To be done before the lessons )

 • Mandagsholdet, onlineøvelser: Øvebogen 3.1, 3.2 3.3. Grundbogen 3.4, 3.17. Læseøvelse. Substantiver
 • Onsdagsholdet, onlineøvelser: Øvebogen 3.1, 3.2 3.3. Grundbogen 3.4, 3.17. Læseøvelse. Substantiver
 • Læs de tre tekster her, så du kan fortælle om en af dem i klassen.
 • Læs om adjektiver og adverbier
 • Lav de her øvelser med adjektiver og adverbier
 • Udtalehjemmearbejde 2 til Kapitel 3 med hypotetiske tider. Skulle kunne betyder: should/must/would be able to - depending on the context
 • Written assignment: Skriv en tekst om det sted du bor nu. Hvordan er boligen, hvad har du i de forskellige rum, hvad laver du i dem? Hvordan fik du din bolig? Hvilke ting kunne du godt tænke dig var anderledes? Mail teksten til mig
 • Mandag den 8. maj og onsdag den 10. maj. (To be done before the lessons )

 • Onlineøvelser. Mandagsholdet. Øvebogen: 2.7, 2.9, 2.10. Grundbogen: 2.8, 2.12, substantiver
 • Onlineøvelser. Onsdagsholdet. Øvebogen: 2.7, 2.9, 2.10. Grundbogen: 2.8, 2.12, substantiver
 • Læs teksten på side 33 i Grundbogen 'Hus Forbi' og tænk over spørgsmålene
 • Lav de her ti øvelser med der og som
 • Written assignment: Skriv en tekst om det bedste sted du har boet. Skriv hvordan boligen og området var, og hvorfor du synes det er det bedste sted. Mail teksten til mig
 • Udtalehjemmearbejde til Kapitel 3
 • Her er et link til et paper om de tre sætningsstrukturer på dansk
 • Mandag den 1. maj og onsdag den 3. maj. (To be done before the lessons )

 • Onlineøvelser, mandagsholdet: Øvebog 2.1, 2.2, 2.6, 2.8(1), (2) og (3). Grundbogen: 2.5, 2.6, 2.7, 2.14
 • Onlineøvelser, onsdagsholdet: Øvebog 2.1, 2.2, 2.6, 2.8(1), (2) og (3). Grundbogen: 2.5, 2.6, 2.7, 2.14
 • Lav de her øvelser med gøre/lave
 • Læs to af de her tekster og tag noter, så du kan genfortælle dem i klassen.
 • Udtale: De sidste 4 minidialoger her
 • Diktat: Find ordene et afslag og at skære igennem i en ordbog. Skriv så det her klip ud. Tjek med teksten her
 • Written assignment: Skriv om høflighed i DK og et andet sted du kender. Hvad gør man når man vil være høflig? Find nogle gode situationer: når man står i kø, når man vil låne noget, når man kommer ind i en elevator osv. Fortæl om forskellene og lighederne. . Mail teksten til mig
 • Mandag den 24. april og onsdag den 26. april . (To be done before the lessons )

 • Mandagsholdet: Onlineøvelser: Grundbogen 1.7 (Verber på -te), 1.13 1.14 1.20 Hvad betyder det? Øvebogen 1.11
 • Onsdagsholdet: Onlineøvelser: Grundbogen 1.7 (Verber på -te), 1.13 1.14 1.20 Hvad betyder det? Øvebogen 1.11
 • Udtale: De første 4 minidialoger her
 • Lav de her 10 øvelser med perfektum
 • Lyt og tag noter til 1.18, Grundbogen side 14
 • Læs en de her tekster, så du kan genfortælle den. Tag noter og forbered dig mundtligt.
 • Diktat: skriv det her klip ud. Tjek med teksten.
 • Written assignment: Skriv et interview med en, der har lært et andet sprog. (Se side 18, 1.22 i Grundbogen) - Eller skriv om det smukkeste/grimmeste sprog du kender, og forklar hvorfor du tænker som du gør. Mail teksten til mig
 • Mandag den 17. april er fridag. Alle kan komme Onsdag den 19. april

 • Mandagsholdet: Onlineøvelser i moodle: Udtalearbejde og mundtlig øvelse (Patience! Slow loading of soundfiles) Grundbog: 1.2 (Modersmål), 1.7 (regelmæssige verber), 1.13 (Diktat - vænne sig til), øvebog: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, Konjunktioner - ekstra læsetekst.

 • Onsdagsholdet: Onlineøvelser i moodle: Udtalearbejde og mundtlig øvelse (Patience! Slow loading of soundfiles) Grundbog: 1.2 (Modersmål), 1.7 (regelmæssige verber), 1.13 (Diktat - vænne sig til), øvebog: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, Konjunktioner - ekstra læsetekst.

 • 1.12 læs en af teksterne her og tag noter, så du kan genfortælle den i klassen
 • Written assignment: Skriv en (lang) tekst om din hverdag i Danmark. Mail teksten til mig
 • Læs om verbernes tider. Lav de her øvelser med verbernes tider
 • Mandag den 3. april og onsdag den 5. april. (To be done before the lessons )

 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 6:. Hør situationen side 25. Øv Samtale 26 (side 2), og samtale 2 (side 30). Lydfilerne er i Moodle
 • Lav opgaverne fra side 49-70 i K6 websiteopgaver.- tjek med facitlisten i moodle
 • Skriv en tekst om sprog. Om dit modersmål og andre sprog du kan eller kender. Om sprog i skolen, hvor du kommer fra. Og meget mere.
 • Mandag den 27. marts og onsdag den 29. marts. (To be done before the lessons )

 • Vi skal have modultest. Hvis I gerne vil forberede jer er der en introduktion her.
 • Til mundtlig modultest: Lav en præsentatíon på 1 minut. Fx om din sidste ferie, dit arbejde eller noget andet, der ligner det, vi har studeret, i DTG2. Du skal ikke lave manuskript, men gerne stikord.
 • Skriftligt hjemmearbejde: Lav den her skriftlige modultestopgave I må meget gerne skrive mere end 50 ord. Mail teksten til mig
 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 6:. Hør situationen side 12-13. Øv Samtale 1 (side 13), og samtale 2 (side 18). Lydfilerne er i Moodle
 • Lav opgaverne side 28-46 i K6 websiteopgaver OPGAVE 10 OG 11 LIGNER LÆSETESTEN.- tjek med facitlisten i moodle
 • Mandag den 20. marts og onsdag den 22. marts . (To be done before the lessons )

 • Vi skal have skriftlig modultest 2 den 27. og 29. marts. Hvis I gerne vil forberede jer er der en introduktion her og en læseøvelse her - svar til den her. Skriftligt hjemmearbejde: Lav den her skriftlige modultestopgave I må meget gerne skrive mere end 50 ord. Mail teksten til mig
 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 6:. Hør situationen side 1-2. Øv Samtale 1 (side 2), og samtale 2 (side 6). Lydfilerne er i Moodle
 • Lav opgaverne side 2-25 i K6 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Mandag den 13. marts og onsdag den 15. marts. (To be done before the lessons )

 • Diktat: skriv det her klip ud. Tjek med teksten bagefter
 • Lav opgaverne side 53-75 i K5 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Lav de her øvelser med for at og til at
 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 5:. Hør situationen side 25-26. Øv Samtale 1 (side 26), og samtale 2 (side 30). Lydfilerne er i Moodle
 • Skriv en tekst, hvor du evaluerer din danskundervisning. Kan du bruge det du lærer? Eller svar - på dansk - på de her spørgsmål om danskundervisningen Mail det til mig
 • Mandag den 6. marts og onsdag den 8. marts. (To be done before the lessons )

 • Se klippet igen og læs teksten
 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 5:. Hør situationen side 13-14. Øv Samtale 1 (side 14), og samtale 2 (side 18). Lydfilerne er i Moodle
 • Lav opgaverne side 28-50 i K5 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Skriv en lang tekst om de bedste ting man kan lave i København på forskellige årstider (-; Mail den til mig
 • Mandag den 27. februar og onsdag den 1. marts. (To be done before the lessons )

 • Lav de her øvelser.
 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 5:. Hør situationen side 1-2. Øv Samtale 1 (side 2), og samtale 2 (side 6). Lydfilerne er her
 • Lav opgaverne side 2-25 i K5 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Skriv en lang tekst om "min bedste ferie" (-; Mail den til mig
 • Mandag den 20. februar og onsdag den 22. februar. (To be done before the lessons )

 • Lav de her øvelser med den, det og de igen
 • I Grundbogen Kapitel 4:. Hør situationen side 26-27. Øv Samtale 1 (side 27) og samtale 2 (side 30). Lydfilerne er her eller i moodle
 • Lav opgaverne side 59-86 i K4 websiteopgaver Lydfilerne er her - tjek med facitlisten her eller i moodle
 • Oversæt de her to vittigheder til dansk. Her er nogle ord du skal bruge: hasn't been feeling well: havde det dårligt complete check-up: helbredsundersøgelse. Owes: skylder, proof bevis, lawyer advokat, precisely lige præcis. (-; Mail den til mig
 • Mandag den 13. februar og onsdag den 15. februar.

 • Ny version af papiret om to Go på dansk
 • Lav de her øvelser med to go på dansk
 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 4:. Hør situationen side 14-15. Øv Samtale 1 (side 15) og samtale 2 (side 21). Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 32-56 i K4 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Oversæt den her joke til dansk. Her er nogle ord du skal bruge: go on a bus: stod på bussen, ugliest: grimmeste, annoyed: irritered, agitated ophidset, insulted fornærmede, sympathizied fik sympathi, public servant offentligt ansat (-; Mail den til mig
 • Mandag den 6. februar og onsdag den 8. februar . (To be done before the lessons)

 • I Moodle: Grundbogen Kapitel 4:. Hør situationen side 1-2. Øv Samtale 1 (side 2), samtale 2 (side 3) og samtale 3 (side 6). Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 2-30 i K4 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Written assignment: Hvad syes du en god film er? Skriv en tekst om dine filmvaner: hvad slags film, du ser, hvornår, hvor tit og hvordan du ser dem. (-; Mail den til mig
 • Mandag den 30. januar og onsdag den 1. februar . (To be done before the lessons)

 • Grundbogen Kapitel 3: Hør situationen side 22-23. Øv Samtale 1 (side 23) Og samtale 2 (side 26). Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 51-76 i K3 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Written assignment: Oversæt den her joke til dansk. Her er nogle ord du skal bruge: kept writing furiously: blev ved med at skrive som en gal, immidiately: straks, placed his in the middle: lagde sin i midten, threw in the air: smed op i luften (-; Mail den til mig
 • Mandag den 23. januar og onsdag den 25. januar. (To be done before the lessons)

 • Grundbogen Kapitel 3: Hør situationen side 11-12. Øv Samtale 1 (side 12) Og samtale 2 (side 15). Lydfilerne er her
 • Lav opgaverne side 26-48 i K3 websiteopgaver - tjek med facitlisten her
 • Written assignment: Skriv en historie om den bedste ting, du har købt på et loppemarked, eller som du har fået eller fundet. Fortæl, hvordan du fik den, hvad den kostede, hvordan den ser ud og hvorfor du er glad for den (-; Mail den til mig
 • Lav de her 10 øvelser med adjektiver.
 • Mundtligt hjemmearbejde: Tag den ting (eller et foto) med, som du skrev om, så du kan præsentere den mundtligt i klassen.
 • Mandag den 16. januar og onsdag den 18. januar. (To be done before the lessons)

 • Grundbogen Kapitel 3: Hør situationen side 1-2. Øv Samtale 1 (side 2). Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 2-24 i K3 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Written assignment: Skriv en historie om en ting, der blev væk ( = som du ikke kunne finde) og som du ledte efter alle steder. (-; Mail den til mig
 • Mandag den 9. januar og onsdag den 11. januar. (To be done before the lessons)

 • Grundbogen Kapitel 2: Hør situationen side 19-20. Øv Samtale 1 (side 20), Samtale 2 (side 24). Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 53-78 i K2 websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle - Kapitel 2 er flyttet til mappen "Materialer modul 2.1"
 • Written assignment: Skriv om din jul/juleferie. Hvad har du lavet, hvor har du været? og så videre. Det er lige meget om du har holdt ferie eller arbejdet. (-; Mail den til mig
 • Mandag den 19. december og onsdag den 21. december. (To be done before the lessons) Tag noget at spise eller drikke med - det er sidste gang inden jul

 • Grundbogen: Hør situationen side 11-12. Øv Samtale 1 (side 12), Samtale 2 (side 15). Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 30-52 i websiteopga ver - tjek med facitlisten i moodle
 • Written assignment: Oversæt den her joke Mail den til mig
 • Videointerview: Interview en dansker om hvordan han/hun skal holde jul i år. OPTAG INTERVIEWET PÅ DIN TELEFON, SÅ VI KAN SE DET I TIMERNE. Spørg fx: Hvad er det bedste ved julen? Og hvad synes du ikke så godt om? Hvordan skal du holde jul i år? Hvad spiser I til jul? Hvordan holdt du jul som barn?
 • Mandag den 12. december og onsdag den 14. december. (To be done before the lessons)

 • Grundbogen: Hør situationen side 1-2. Øv Samtale 1 (side 2), Samtale 2 (side 5). Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 2-28 i websiteopga ver - tjek med facitlisten i moodle
 • Written assignment: Skriv en tekst om dit arbejde og din uddannelse. Mail den til mig
 • Mandag den 5. december og onsdag den 7. december. (To be done before the lessons)

  There seem to be some broken links to the suondfiles. Download all the files to K1 L3 here (moodle log in)

 • Grundbogen: Hør situationen side 23. Øv Samtale 1 (side 24), Samtale 2 (side 25) og Samtale 3 (side 29) Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 53-74 i websiteopga ver - tjek med facitlisten i moodle
 • Written assignment: Se klippet igen. Teksten er her. Skriv en tekst om din egen skole. Mail den til mig
 • 10 øvelser med when på dansk
 • Mandag den 28. november og onsdag den 30. november. (To be done before the lessons)

 • Øv lyt og snak side 11-15 i Grundbogen - Kapitel 1 (Samtale 1 og 2 og ord og udtryk) Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 30-50 i websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Written assignment: Skriv hvad du lavede før du kom til DK. Eller hvad du lavede et andet sted, du har boet: Før jeg kom til Danmark, var jeg/arbejdede jeg .... eller Da jeg boede i USA, studerede jeg/skrev jeg... Skriv mindst 50 ord. Mail den til mig
 • Videointerview: Interview en dansker om hans/hendes arbejde: Kan du fortælle lidt om dit arbejde? Hvad arbejder du med? Hvor længe....? Er du glad for...? Hvad med dine arbejdstider? Har du meget/mange .....? Etc. Kan du arbejde hjemmefra..? OPTAG INTERVIEWET PÅ DIN TELEFON, SÅ VI KAN SE DET I TIMERNE.
 • Mandag den 21. november og onsdag den 23. november. (To be done before the lessons)

 • Øv lyt og snak side 2-6 i Grundbogen - Kapitel 1 (Samtale 1 og 2 og ord og udtryk) Lydfilerne er i moodle
 • Lav opgaverne side 1-28 i websiteopgaver - tjek med facitlisten i moodle
 • Interview a Dane using the prases from lektion 1. Film the interview with your cellphone so that you can show it to the others during next class.
 • Written assignment: Oversæt den her joke Mail den til mig
 • Mandag den 14. november og onsdag den 16. november.

 • Written assignment: Write a text about your first day in Denmark, in past tense: Jeg kom til DK den 1/1 2012...Jeg landede i... Min kæreste hentede mig..., så tog vi metroen ind til...., Vi spiste på...., det regnede..., etc. Mail it to me: anba@studieskolen.dk.
 • Study Listen and practise for part 6 lesson 3
 • Do the exercises for P6 lesson 3 and Tests for P6
 • Mini dictation: Transscribe this clip (hardcore authentic spoken Danish) - Check transcript here afterwards
 • Mandag den 7. november og onsdag den 9. november.

 • Listen and practise for part 6 lesson 1 and lesson 2
 • Do the exercises for P6 lesson 1 and lesson 2
 • Oversæt introduktionerne til P5L3 og P6L1 til dansk
 • Mini dictation: Transscribe this clip (hardcore authentic spoken Danish) - Check transcript here afterwards
 • Mandag den 31. oktober og onsdag den 2. november

 • ORAL TEST: Read the blogs again. Prepare a 1-2 minutes presentation of Elena and Oscar. Links to the blogs
 • Study Listen and practise for part 5 lesson 3
 • Do the exercises for P5 lesson 3 and Tests for P5
 • Written assignment: translate the English description of the situation in P5L2 into Danish. Help: usually play = plejer at spille (at pleje = to usually do), together = sammen, the others= de andre And write a short description of Oscar from the reading exercises. Links to the blogs. Mail it to me: anba@studieskolen.dk.
 • Mandag den 24. oktober og onsdag den 26. oktober - Efter efterårsferien!!!

 • Fortæl 2 minutter om Elena: Blogtekst 2, Blogtekst 3 og Oscar: Blogtekst 2, Blogtekst 3
 • Do the first five exercises here: reported when-questions. Touch screen version here
 • Study Listen and practise for part 5 lesson 1 and lesson 2
 • Do the exercises for P5 lesson 1 and lesson 2
 • Written assignment: translate the English description of the situation in P4L1 into Danish. Help: the exhibits = udstillingen, something to = noget at, = udstillingenwhat to order: = hvad de skal have And write a short description of Elena from the reading exercises. Vi have read the first four blogs. Mail it to me: anba@studieskolen.dk.
 • Mandag den 17. / Onsdag den 19. oktober EFTERÅRSFERIE!! (AUTUM HOLIDAY)

  Mandag den 10. / Onsdag den 12. oktober

 • Læs om Elena og Oscar. Du skal lave en præsentation på 1 minut om dem i klassen.
 • Practise these phone numbers again
 • Do the last five exercises here: reported why-questions
 • Study Listen and practise for part 4 lesson 3
 • Do the exercises for P4 lesson 3 and Tests for P4
 • Written assignment: translate the English descriptions of the situations in P3L2 and P3L3 into Danish. Help: L2 run into each other = løber på hinanden, for a while = i et stykke tid. L3: both = begge to do an internship = skal i praktik, suggests = foreslår, just like = ligesom. Mail it to me: anba@studieskolen.dk.
 • Mandag den 3. / Onsdag den 5. oktober

 • Do the five first exercises here: reported why-questions. If needed: read about the structure of a Danish phrase
 • Study Listen and practise for part 4 lesson 1 and lesson 2
 • Do the exercises for P4 lesson 1 and lesson 2
 • Written assignment: translate the English descriptions of the situations in P2L2 and P2L3 into Danish. Help: L2 both = begge, is in charge of= står for, doesn't remember = kan ikke huske, marriage = ægteskab. L3: housing situation = boligsituation, feels about = synes om. Mail it to me: anba@studieskolen.dk.
 • Mandag den 26. / Onsdag den 28. september

 • Study Listen and practise for part 3 lesson 2 and lesson 3
 • Written assignment: translate the English description of the situation in P3L1 into Danish. Mail it to me: anba@studieskolen.dk. Help: at a party = til fest, at weekends = i weekenden
 • Do the exercises for P3 L2 and P3 L3
 • Take the P3 test
 • Practice phone numbers read the number aloud and click to check if you were right (-;
 • Mandag den 19. / Onsdag den 21. september

 • Do the crossword puzzle again. Number 4 should be since and not ago Answer key = dtg1.
 • Study Listen and practise for part 3 lesson 1
 • Take the Part 2 tests - DTG has a test for each part. Together these tests make up the test for the whole course
 • Do the exercises lesson 3
 • Read about The Structure of a Danish Phrase - And do these exercises on "Reported speech"
 • Written assignment: translate the English description of the situation in P1L3 into Danish. Mail it to me: anba@studieskolen.dk Help: both = begge, have attended a class= har været til undervisning leave=går
 • Mandag den 12. / Onsdag den 14. september

 • Study Listen and practise for part 2 lesson 2 and lesson 3
 • Do the exercises lesson 2 and lesson 3
 • Written assignment: translate the English description of the situation in P1L2 into Danish. Mail it to me: anba@studieskolen.dk Remember: No present continuous in Danish: use simple present
 • Mandag den 5. / Onsdag den 7. september

 • Study Listen and practise for part 2 lesson 1
 • Do the exercises lesson 1
 • Written assignment: translate the English description of the situation in P1L1 into Danish. Mail it to me: anba@studieskolen.dk Don't use google for bulk translation, just look up the words you don't know in Danish. Remember: No present continuous in Danish: use simple present. And no articles in titles/nationalities: a consultant = konsulent
 • Mandag den 29. / Onsdag den 31. august

 • Part 1, Lesson 2: Study the structures in listen and practise
 • Lav alle øvelserne til Lektion 2 - 13 in all. (And do all the exerises for lesson 1 - click 'next exercise' at the bottom when you've finished an exercise).
 • Study the structures in listen and practise P1 L3
 • Do the exercises P1 L3
 • Written assignment: Se klippet igen. (Teksten er her.) og skriv en tekst om de to personer. Mail den til mig: anba@studieskolen.dk
 • Mandag den 22. / Onsdag den 24. august

 • Se videoen og lav opgaverne nedenunder. (Watch the video clip and do the exercises underneath)
 • Listen to the dialogue, read the transcript and learn 'Listen and practise 1-6' and the numbers from 1-20 by hearth.
 • Lav alle øvelserne til Lektion 1. (And do all the exerises for lesson 1 - click 'next exercise' at the bottom when you've finished an exercise).
 • Written assignment: present yourself in Danish - write as much as you can - which may only be a few lines! Mail it to me