Liste over de 500 mest frekvente verber på dansk

Liste over de 250 mest frekvente adjektiver på dansk

Additional grammar - exercises and explanations

Link til moodle

Hjemmearbejde - daghold

Tirsdag d. 24. oktober

 • Lav den her læseøvelse. Tænk over spørgsmålene på side 5 i teksten.
 • Se det her klip og tag noter, så du kan genfortælle indholdet. Hvad siger personerne i klippet om opdragelse?
 • Mandag d. 23. oktober

 • En hel læsefortåelse Og en, hvor jeg tror vi har lavet opg. 1. En mere her
 • Der ligger også tre halvgamle eksamenssæt i moodle. 2A er anderledes der, men princippet er det samme
 • Lav et mundtligt oplæg om "Grundskolen i DK - folkeskole eller fri grundskole, hvad er forskellen? Brug det I kender fra Det Rykker. Eller søg på nettet. Maks 2 1/2 minut. Læs afsnittet om monolog her.
 • Skriv opgave 2B her
 • Torsdag d. 12. oktober

 • Vi holder prøveeksamen (skriftlig og læsetest) fra 9:00 til 13:10. Husk ordbøger!
 • Skriv hele en af de her 2 opgaver.
 • Onsdag d. 11. oktober

 • Skriv punkt3 i en af de her 2 opgaver.
 • Læseøvelse om computerspil. Tænk over spørgsmålene
 • Lav de her øvelser med forkellig/anderledes/anden igen
 • Tirsdag d. 10. oktober

 • Lav den her lytteøvelse. Og tænk over spørgsmålene nederst.
 • Læs en af de her tekster Tekst A, Tekst B, Tekst C. Forbered en genfortælling af den. Optag dig selv og lyt på dit oplæg. Prøv så igen. (-;
 • Skriv punkt 1 og 2 i en af de her 2 opgaver.
 • Lav de her øvelser
 • Mandag d. 9. oktober

 • Vi lavede 1 til 12 i den her øvelse
 • Lav de her læseforståelsesopgaver. Tekster. Rettenøgle
 • Skriv hele en af en af de her opgaver
 • Lav den her 2B-læseøvelse. Tænk over spørgsmålene under øvelsen
 • Flashcard-øvelse med ord fra køn og ligestilling
 • Torsdag d. 5. oktober

 • Vi læste det her smukke digt
 • Vi skrev hele det her klip som diktat. Udskriften er her
 • Skriv punkt 3 i en af en af de her opgaver
 • Lav den her læseøvelse
 • Se de her to klip om homoseksuelle og lav nogle diskussionsspørgsmål. Klip 1, Klip 2 og skriv 3 diskussionsspørgsmål om homoseksualitet og ligestilling.
 • Lav de her øvelser med skulle og burde
 • Onsdag d. 4. oktober

 • Lav den her øvelse
 • Lav den her læseøvelse
 • Skriv punkt 1 og 2 af en af de her opgaver
 • Lav de her øvelser med
 • Tirsdag d. 3. oktober

 • Vi så det her klip. Her er nogle spørgsmål
 • Lav den her læseøvelse og tænk over teksten. Er der noget der overrasker?
 • Se filmen om 70'erne og tænk over spørgsmålene
 • Lav de her øvelser med
 • Hvad synes du er vigtigt? Lav 3 spørgsmål om kvindesag og ligestilling. Tænk fra det individuelle til samfundsniveau.
 • Mandag d. 2. oktober

 • Øv ordene fra kriminalitet og straf
 • Skriv hele den her opgave
 • Skriv et af de her breve, hvis du synes du mangler træning. Maks. 20 minutter
 • En læseøvelse mere
 • Se det her klip om mandlige og kvindelige kokke. Tag noter, så du kan fortælle om forskellene. Er der noget generelt ved forskellene?
 • Lav de her øvelser med tror/synes/mener/tænker
 • Torsdag d. 28. september

 • Skriv punkt 3 i den her opgave
 • Lav en præsentation på 2 minutter af en af de fire frihedsstraffe ud fra en af de her fire film: Åbent fængsel, Lukket fængsel, Samfundsthjeneste, Fodlænke
 • Onsdag d. 27. september

 • Lav den her lytteøvelse
 • Og den her læseøvelse
 • Skriv punkt 1 og 2 i den her opgave
 • Tirsdag d. 26. september

 • Repetition af kerneordene fra Miljø og økologi
 • Læs teksten og lav øvelsen
 • Læs den her tekst og referer en af de her fire synspunkter: politiinspektør, politiker, nyhedsdirektør, sociologiprofessor. Lav nogle spørgsmål til diskussion
 • Lav de her øvelser med fremtid på dansk
 • Mandag d. 25. september

 • Vi har lavet de første to sider øvelser her
 • Lav de her læseopgaver (I har lavet den første i klassen)
 • Skriv hele den her opgave
 • Se den her udseendelse om fængslernes historie. Tag noter til det, du synes er interessant/overaskende, så vi kan tale om det. Og tænk over de her spørgsmål
 • Repetition af kerneordene fra Arbejde og stress
 • Torsdag d. 21. september

 • Se lige om den her læseøvelse er for let (-;
 • Skriv punkt 3 i den her opgave
 • Læs spørgsmålene og se filmen om 1960-70
 • Lav et mundtligt oplæg om noget fra 60'erne. Du skal tale præcis to minutter. Du skal introducere og afslutte kort. Læs afsnittet om monolog her.
 • Onsdag d. 20. september

 • Lav de her øvelser med blive-passiv og de her med blive-passiv/tilstand
 • Skriv punkt 1 og 2 i den her opgave
 • Lav den her læseøvelse
 • Lav de her øvelser med alt/al/alle hel/helt/hele
 • Tirsdag d. 19. september

 • Læs den her tekst og lav 3 spørgsmål
 • Se det her klip og tag noter. Hvad mener du?
 • Lav de her s-passivøvelser. Og de her
 • En læseøvelse om overvågning
 • Læs om både og begge. Password: duf. Vi har lavet de to første øvelser.
 • Mandag d. 18. september

 • Gider I prøvekøre den her flashcardøvelse for mig? Hvis I klikker Jeg kunne ikke huske det, ja, så kommer ordet hurtigt igen. Giver den mening?
 • Se filmen om 1950-60 alternativt link til filmen og tænk over spørgsmålene
 • Lav de her øvelser med bare/kun
 • Skriv hele den her opgave
 • Skriv det her brev
 • Læs det her papir om mundtlig eksamen
 • Læseøvelse om drivhuseffekten
 • Torsdag d. 14. september

 • Læs side 108-10 i bogen, og tænk over spørgsmålene side 111.
 • Lav side 3 i det her papir med mennesker eller folk
 • Skriv punkt 3 i den her opgave
 • Lav den her læseøvelse på 25 minutter
 • Onsdag d. 13. september

 • Til genfortælling: Læs den her tekst om gift og grundvand. Eller den her om fordele og ulemper ved økologi
 • Skriv punkt 1 og 2 i den her opgave
 • Lav de her øvelser med al/alt hel/helt/hele
 • Tirsdag d. 12. september

 • Vi skrev det her klip ud i timen i dag. Udskriften er her
 • Lav krydsogtværsen igen. Answer key: oekonomi
 • Lav den her læseøvelse om reglerne for økomærket. Og lav opgaven neden under øvelsen.
 • Se det her klip 2-3 gange og tag noter. Hvad får vi for pengene?
 • Lav de her øvelser med infinitiv med og uden at
 • Mandag d. 11. september

 • Skriv hele den her PD3-opgave
 • Skriv den her mail
 • Lav den her læseforståelse 1 opg.
 • Lav de her øvelser
 • Læs teksten side 104 og 105 i bogen og lav spørgsmål til de andre om deres vaner/tanker på området.
 • Torsdag d. 7. september

 • Se den her historieudsendelse om 1940-50 og tænk over spørgsmålene
 • Læs om even på dansk og lav øvelsen side 3
 • Lav den her læseøvelse
 • Onsdag d. 6. september

 • Læs den her lange tekst om kvinder og stress Lav 3 diskussionsspørgsmål til den
 • Lav de her øvelser med even på dansk (igen)
 • Lav den her læseøvelse om stress og fritid og tænk over spørgsmålene nederst
 • Tirsdag d. 5. september

 • Lav den her læseøvelse om arbejde og stress og tænk over spørgsmålene nederst
 • Skriv punkt 1 og 2 i den her PD3-opgave
 • Lav de her øvelser med to go på dansk
 • Diktat: Skriv det her klip ud
 • Mandag d. 4. september

 • Skriv den her opgave. Brug gerne noget af det, du allerede har skrevet - hvis det altså passer.
 • Lav en persontypetest her. Giver den mening?
 • Se det her klip og skriv 3 ting, som I synes, og tre ting, som I tror, ud fra klippet. Og tre ting som personerne tænker.
 • Lav de her øvelser med to go på dansk (-;
 • Læseforståelse om folkepension
 • Og en læseøvelse mere om pension generelt
 • Torsdag d. 31. august

 • Lav den her læseøvelse om skat
 • Læs den her skøre tekst og lav tre spørgsmål om navne, identitet mm.
 • Se det her klip og lav 3 spørgsmål til det. Teksten er her
 • Lav de her øvelser med hvilket og som
 • Onsdag d. 30. august

 • Skriv punkt et og to i den her opgave (de handler om det samme, hvis du ikke selv har nogen forslag - så det er egntlig kun et punkt).
 • Se det her klip. Tag noter så du kan tale om det. Tænk over fordele og ulemper for enkeltpersoner og for samfundet.
 • Og se det her klip om ældres bedre sundhed
 • Læs den her tekst om en murer på 80. Og se klippet på siden
 • Lav de her øvelser med passiv efter må (tilladelse)
 • Øvelser med for/til
 • Tirsdag d. 29. august

 • Lav den her læseforståelse
 • Lav kryds-og-tværsen igen. Answer key: socmed
 • Læs den her tekst om skatter og afgifter
 • Lav de her øvelser igen
 • Skriv her på siden hvad du tjente sidste år og se hvad du har betalt til forskellige ting. Du kan klikke på boblerne og få mere info, Hvad er OK og hvad er du rigtig træt at betale til? Begrund dine svar.
 • Mandag d. 28. august

 • Læs alle de her tekster om facebook, så du kan løse en kryds og tværs på mandag
 • Skriv hele den her opgave. Også det du har skrevet (-;.
 • Lav side 2 i det her papir (vi har lavet den første side)
 • Lav de her øvelser
 • Torsdag d. 24. august

 • Vi så det her tv-klip
 • Skriv punkt 2 i den her opgave. Vi har skrevet punkt 1 i klassen.
 • Se reklamen her. Teksten er her. Lav 3 spørgsmål til reklamen. OBS: Der er mange faktuelle informationer i reklamen, der faktisk er interessante.
 • Lav de her øvelser
 • Læs en (eller flere) af de her tekster om facebook, så du kan genfortælle den
 • Onsdag d. 23. august

 • Lav de her øvelser med passiv efter vil
 • Læs side 2-4 i teksten her.
 • Se det her tv-klip og tag noter til det, så du kan genfortælle det.Teksten er her. Tænk over spørgsmålene her.
 • Lav den her læseøvelse (Som læseforståelse 2B til PD3)
 • Lav øvelsen med mere/flere på side 49 i bogen
 • Tirsdag d. 22. august

 • Lav kryds-og-tværsen igen Answer key: sprog
 • Lav de her øvelser
 • Se det her klip med Sidney Lee (han har vist danmarksrekord i at deltage i realityshows). Tag noter. Hvad mener du om reality-tv?
 • Bogen side 38-39. Læs om de danske aviser. Køb en af aviserne, og læs så meget, at du kan fortælle om den i klassen.
 • Mandag d. 21. august

 • Fra fredag: Vi skrev det her klip som diktat. Udskriften er her
 • Skriv hele den her PD3-opgave - også det I allerede har skrevet en gang. Prøv at få opgaven til at hænge sammen - fx ved at slutte med at samle op på det alle 3 afsnit..
 • Læs den her historie (password: natk) og lav 3 spørgsmål omkring teksten (Mest om de andres erfaringer)
 • Lav de her øvelser
 • Læs teksterne igen, så vi kan lave en kryds og tværs med ordene
 • Lytteøvelse om dansk og engelsk
 • Lytteøvelse om dansk og svensk
 • Fredag d. 18. august

 • Læs 23-25 i bogen. Tænk over spørgsmålene side 26.
 • Lyt til Engelsk i verden. Tænk over spørgsmålene på side 11
 • Lav de her øvelser
 • Torsdag d. 17. august

 • Skriv punkt 2 i den her PD3-opgave . (Vi skriver første punkt i klassen tirsdag)
 • Læs en af de her 3 tekster, så du kan genfortælle den. TAG NOTER!
 • IGEN:Læs teksten og tænk over spørgsmålene nederst på siden
 • Lav de her 10 øvelser
 • Tirsdag d. 15. august

 • Læs teksten og lav øvelsen. Tænk over spørgsmålene