Liste over de 500 mest frekvente verber på dansk

Liste over de 250 mest frekvente adjektiver på dansk

Additional grammar - exercises and explanations

Link til moodle

Dictionaries and on-line ressources

Metasprog

Lydfiler til bogen

Please mail me if something doesn't work. anba@studieskolen.dk. Or sms: +45 2070 5991


Hjemmearbejde til næste gang:

Torsdag den 26. april

 • Lær dialogerne til K2L2 udenad
 • Lav de her øvelser til K2L2: 4, 5 , 10 11 og 12
 • Lav test 1: 2, 3, 4 og 5.
 • Læs kapitel 9, 10, 11 og 12 i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Lav de her øvelser med reported speech
 • Skriv en præsentation af en person du beundrer. Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Mandag den 23. april

 • Lær dialogerne til K2L1 udenad
 • Lav mindst de her øvelser: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13
 • Læs kapitel 7 og 8 (samme som sidst) i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Se det klip vi så i onsdags, hvis du ikke var der. Teksten er her.
 • Skriftlig opgave: Fortæl et sted i København. Fortæl, hvad du synes om det, hvor det ligger og hvad det er for et sted og hvad man kan lave der. Måske ligger der andre steder i nærheden? Er det er sted, du godt kunne tænke dig at bo? Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Onsdag den 18. april

 • Lær dialogerne til K1L3 udenad
 • Lav mindst de her øvelser: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
 • Skriv om dit område/kvarter og om de butikker og andre ting, der er. Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Læs kapitel 7 og 8 i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Lav de her adjektivøvelser
 • Mandag den 16. april

 • Lær dialogerne til K1L2 udenad
 • Lav mindst de her øvelser til K1L2: 3, 4, 5, 6, 9, 11 , 13
 • Lav de her øvelser med when på dansk
 • Læs kapitel 4, 5 og 6 i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Skriv om din første dag i Danmark. Skriv i datid! Ikke førnutid. Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Læs om strukturen i en dansk sætning
 • Torsdag den 12. april

 • Lær dialogerne til K1L1 udenad
 • Lav mindst de her øvelser til K1L1 i DTG": 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
 • Skriv en tekst om hvad du lavede, før du kom til Danmark.Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Læs kapitel 1, 2 og 3 i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her