Liste over de 500 mest frekvente verber på dansk

Liste over de 250 mest frekvente adjektiver på dansk

Additional grammar - exercises and explanations

Link til moodle

Dictionaries and on-line ressources

Metasprog

Lydfiler til bogen

Please mail me if something doesn't work. anba@studieskolen.dk. Or sms: +45 2070 5991


Hjemmearbejde til næste gang:

Torsdag den 23. februar

 • Lær dialogerne til K1L1 udenad
 • Lav mindst de her øvelser til K1L2 i DTG": 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
 • Lær dialogerne til K1L2 udenad
 • Lav mindst de her øvelser til K1L2: 3, 4, 5, 6, 9, 11 , 13
 • Skriv en tekst om hvad du lavede, før du kom til Danmark.Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Mandag den 19. februar

 • Læs resten af Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Skriv en anmeldelse (a review) af medaljonen. Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Lav de her øvelser med indirekte spørgsmål
 • Lav de her øvelser med god/godt/gode
 • Torsdag den 15. februar

 • Øv dialogerne i P6L3, så du kan dem
 • Lav de her øvelser: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14
 • Øv dig på dine to små mundtlige præsentationer, en af Oskar og en af Elena. Bare 2 minutter. Vi har eksamen.
 • Læs kapitel 19, 20 og 21 Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Skriv en tekst om et sted, hvor du har været på ferie. Skriv, hvordan du kom dertil, og hvad du lavede. Og hvad det bedste var. Måske var der også et problem? Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Lav de her øvelser med reported speech
 • Mandag den 12. februar

 • Øv dialogerne i P6L1 og dialogerne i P6L2, så du kan dem
 • Læs kapitel 16, 17 og 18 Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Lav de her øvelser: P5 Test: 1, 2, 3, 5. P6L1: 2, 4, 5 , 13. P6L2: 4, 5, 8, 9, 13.
 • Lav de her øvelser.
 • Lav to små mundtlige præsentationer, en af Oskar og en af Elena. Bare 2 minutter. Vi skal bruge dem til eksamen.
 • Læs kapitel 16, 17 og 18 Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Torsdag den 8. februar

 • Øv dialogerne i P5L1 og dialogerne i P5L2, så du kan dem
 • Lav de her øvelser til P5L1: 2, 4, 5, 6, 8, 12, 15
 • Lav de her øvelser til P5L2: 3, 5, 6, 9,
 • Skriv en tekst om hvad du laver i din fritid - til hverdag og i weekenden. Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Læs kapitel 13, 14 og 15 Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Lav de her øvelser med indirekte spørgsmål med om
 • Mandag den 5. februar

 • Læs kapitel 10, 11 og 12 Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Lær dialogerne i P4L3
 • Lav mindst de her øvelser: 4, 5, 9, 11, 12
 • Lav de her øvelser med mange/meget, nogen/noget og flere/mere
 • Test til Part 4: 1, 5.
 • Øv dialogerne i P5L3, så du kan dem
 • Lav mindst de her øvelser til P5L3: 4, 5, 8, 9, 13, 14,
 • Oversæt den engelske introduktion til P4L1 til dansk. Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Torsdag den 1. februar

 • Lav kryds-og-tværsen fra sidste uge igen. Answer key: dtg1
 • Lær dialogerne i P4L1 og P4L2 udenad
 • Lav mindst de her øvelser - P4L1: 4, 5, 6, 9, 10, 13. Og fra P4L2: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14
 • Læs kapitel 7,8 og 9 i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Skriv en lille tekst om din yndlingscafe. Hvor tit går du på cafe? Hvad kan man få? Er der noget de ikke har? Hvad kan du godt lide? Hvad hedder din yndlingscafe og hvor ligger den? Kommer du der alene? Er den dyr eller billig? Hvordan er stolene og bordene og lamperne? Hvor længe har du kendt cafeen? Hvor kender du den fra? Og så videre. Mail den til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Lav de her 10 øvelser med reported speech - Touch screen-version her
 • Mandag den 29. januar

 • Læs kapitel 4,5 og 6 i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Lær sætningerne udenad i P3L3
 • Lav (mindst) de her øvelser: 2, 3,, 5, 7, 8,, 9, 11, 13
 • Testen til Part 3: 1, 2, 4, 5
 • Lav de her øvelser med farverne
 • Oversæt den engelske introduktion til P3L1 og P3L2. Mail det til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand.
 • Torsdag den 25. januar

 • Læs kapitel 1, 2 og 3 i Medaljonen. Password: kamma. mp3-filer her
 • Learn the phrases by hearth in P3L1 and P3L2
 • Do these exercises: P3L1: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14. P3L2: 2, 4, 5, 7, 11, 13
 • Skriv en lille tekst om din familie.Mail den til mig som pdf-fil med dobbelt linjeafstand:
 • Mandag den 22. januar

 • Learn the phrases by hearth a in P2L3
 • Do at least these exercises: #3, #4, #5, #6, #8, #9, #10, #11, #13, #14
 • Part 2 test: #1, #2, #3, #4, #5
 • Translate the English situations in P1L3 and P2L1 into Danish. Mail it to me as pdf-file with double line spacing:
 • 18. januar

 • Learn the phrases and the ordinals by hearth in P2L1 and P2L2
 • Do at least these exercises: P2L1: #2, #3, #4, #6, #7, #8, #12 P2L2: #2, #3, #4, #5, #7, #8, #11, #14, #15
 • 15. januar

 • Practise the meta questions and words for asking
 • Learn the phrases by hearth and study the alphabet in P1L3
 • P1L3: Do at least these exercises: #2, #4, #5, #6, #7, #10, #11, #15
 • Test for Part 1 - do at least these exercises: #1 #2, #4, #5 (Start video from 2:20)
 • Written assignment: translate the English description from the situation in P1L1 into Danish: Helle is a secretary at Novo Nordisk. She's Danish, but her father comes from Germany. King is a technician. He has just started working at Novo Nordisk. Helle and King run into each other in the corridor and introduce themselves.

  Please notice!
  - In Danish you don't use articles in titles, nationalities etc : a secretary = sekretær.
  - Danish doesn't have present continous - we use present or infinitive: is working = arbejder, has just started working in Novo = er lige begyndt (at arbejde) i Novo.
  - introduce themselves = præsenterer sig.
  Mail it to me as pdf-file with double line spacing: Don't use google for bulk translation, just look up the words that you don't know in Danish.
 • 11. januar

 • Learn the phrases by hearth and study the numbers 1-20 in P1L1
 • Do (at least) these exercises in the Danish To Go site for P1L1 #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12
 • Learn the phrases by hearth and study the numbers 20-100 in P1L2
 • Do (at least) these exercises in the Danish To Go site for P1L2 : #3, #4, #5, #6, #7 #10 #14