Metasprog


Jeg har et spørgsmål. (I have a question)Hvordan udtaler man det her (How do you pronounce this?Hvordan siger man number på dansk? - Man siger: tal (How do you say number in Danish? - You say: tal)Hvad betyder tal? - Det betyder number (What does tal mean? - It means: number)Spørgeordene:

Hvad (what)Hvad tid (when/at what time)Hvad for en (which, spoken): Hvad for en stol vil du helst have? Hvad for et bord vil du helst have? Hvad for nogle stole skal jeg købe? Hvad for noget brød skal jeg købe?Hvem (who)Hvilken (which, written) Hvilken stol er Peters? Hvilket bord er Peters? Hvilke pladser er optaget?Hvis (whose)Hvorfor (why)Hvornår (when)Hvordan (how)Hvor gammel (how old)Hvor længe (how long)Hvor meget (how much)Hvor mange (how many)Hvor tit (how often)
Øvelse med spørgeordene


Til kryds og-tværs

Tit? Det er det samme som ofteStor? Det er det modsatte af lilleKan du forklare mig ord nummer 11? Kan du forklare mig, hvad inversion er?Kan du sige, hvad det hedder på engelsk?