Materiale til den 7/6

  • Tryk og melodi, her er en engelsk version - Link til computerøvelser
  • Syntaks: Structure of a Danish phrase, Grammatikøvelser i øvrigt i mappen her. Mundlig syntaksøvelse modul1. Skriftlig syntaksøvelse modul 5
  • Computerøvelser med så og et stort papir med så
  • Materiale til den 20/6

  • Vokaler og diftonger
  • Papir om længde og stød
  • En større dansk sang fra de varme lande om modalverber (password duf), en engelsk sang om samme og de første øvelser med modalverber Computerøvelser med fremtid og et engelsk papir om fremtid