Materiale til den 26/10

 • Tryk og melodi, her er en engelsk version - Link til computerøvelser
 • Syntaks: Structure of a Danish phrase, Grammatikøvelser i øvrigt i mappen her. Mundlig syntaksøvelse modul1. Skriftlig syntaksøvelse modul 5
 • Computerøvelser med så og et stort papir med så
 • Materiale til den 9/11

 • Vokaler og diftonger
 • En større dansk sang fra de varme lande om modalverber (password duf), en engelsk sang om samme og de første øvelser med modalverber Computerøvelser med fremtid og et engelsk papir om fremtid
 • Materiale til den 23/11

 • Papir om længde og stød
 • Verbernes tider, papir. Øvelse datid/førnutid.
 • Eksempel på danskeres vilde brug af datid/nutid
 • Førnutid/datid mundtlig øvelse, Indsætningsøvelse
 • Være/blive: papir og have/få papir og computerøvelser til begge

  Materiale til den 30/11

 • Papir med beskrivelser af konsonanterne. Opgaver med konsonanter. Og en beskrivelse af konsonanterne
 • Videoklip med en vietnameser en kineser, en russer og en columbianer
 • Link til konsonantskemaet med konsonantproblemer ud fra modersmål
 • Substantivernes former - en engelsk version til begyndere
 • Materiale til den 14/12

 • Papir om sammentrækninger og reduktioner - Link til computerøvelser
 • De her øvelser med tro, synes, mene og tænke Og et papir om samme (password: aften)
 • Syntaks: 3 typer der kan drille: Letled, negativt objekt. Ledsætninger med spørgeord.
 • Skriftlig syntaksøvelse modul 5.

  Materiale til den 15/2

 • Både og begge, begge dele (duf)
 • Mere modalverbum: Modalverberne lang, dansk forklaring og øvelser Password: duf. Kortere engelsk forklaring. Og en masse computerøvelser sidst under verber på grammatiksiden her
 • To need , to change på dansk og
 • Til gengæld, derimod, tværtimod
 • At gøre og at lave: papir password: duf, computerøvelser
 • Flere sammentrækninger - og ellers Udtale a la carte. (-;
 • For eller fordi: Papir på dansk. Øvelser til computer

  Materiale til den 1/3