Tryk og melodi

Tryk og melodi følges ad. Melodien er bundet i en bølge - en trykgruppe: en trykstærk stavelse og et antal tryksvage stavelser inden næste tryk. Tonen stiger indtil den anden stavelse i trykgruppen og falder derfra. (rigsmål - i jysk starter melodien oppe) Klik på billedet for at høre.

trykgrupper trykgrupper

Hvor meget man hører af trykgruppens melodi er bestemt af, hvor mange svage stavelser, der kommer efter trykket.

Op med trykket, ned bagefter

Melodiens top er lige efter første tryk. De næste 3-4 stavelser efter trykket falder tonen. Og trykkene ligger lidt lavere hver gang, hvis man altså ikke skal fremhæve noget. Klik på billedet for at høre.

trykgrupper

Optakt

Derefter går det ligeud indtil næste tryk. Det samme gælder før første tryk. Den slags optaksstavelser lyder som et maskingevær: hurtige stavelser med samme tone.

trykgrupper

To stavelser til en

Når to stavelser smelter sammen til en stiger tonen uden pause - det lyder altså ikke længere som en ambulances ba-bu, der er kun et langt baa.

en

Emfase - når man understreger noget

Normalt ligger de trykstærke stavelser på samme svagt faldende linje. Men når noget skal understreges flytter den trykstærke stavelse en tak op - og resten af trykgruppen følger efter:

trykgrupper trykgrupper