Stemt og ustemt lyd

En lyd er stemt (voiced) hvis den, som fx alle vokalerne, snurrer i halsen (struben). Man kan mærke en stemt lyd ved at lægge fingrene på strubehovedet. Snurrer det, som ved vokalen [a] er lyden stemt, snurrer det ikke, som ved konsonanten [f], er lyden ustemt.

På dansk er de stemte lyde vokalerne og: [], [j], [l], [m], [n], [], [v].

Det vil sige at [b], [d], [g] og [s] normalt ikke er stemte på dansk - i modsætning til de fleste andre sprog.