Substantiverne - nøgen, ubekendt, bekendt eller demonstrativ form?

Nøgen form af substantivet - dvs. uden artiklerne: en, et, noget/nogle - har en generel betydning. Nøgen form bruges fx til at præcisere verber (phrasal verbs): at bage kage. Men formen bruges i det hele taget til at tale om alle slags på en gang: Jeg elsker kage.

Ubekendt form introducerer en ting i en situation: Jeg bagte en kage/nogle kager med mandler og rosiner. Her er fokus på tingen. Med mandler og rosiner sætter fokus på tingen, ikke på handlingen at bage.

Bekendt form af substantivet har artiklerne: -en, -et eller -ne og bruges til ting, der ikke kræver introduktion - enten fordi de allerede direkte eller indirekte er introduceret, eller fordi de er selvfølgelige. Jeg åbnede skuffen og tog kniven frem for at skære et stykke brød. Skuffen og kniven er selvfølgelige i konteksten: jeg bruger altid den brødkniv og den ligger i samme skuffe. Det er brødet, der er interessant. Så bestemt form betyder: Du ved, hvad for en jeg mener!

Demonstrativ form har artikel den, det, de foran substantivet: Kan du se den mand, der står derovre. Det er en slags sproglig pegefinger mod et sted, eller fordi der er en defininerende ledsætning: Den forfatter, der er oversat mest, er H.C.Andersen. Skriv substantiverne uden eller med artikel før eller som endelse i boksene. Der står n: for n-ord, t: for t-ord foran substantivet. Kig i Retskrivningsordbogen hvis du ikke kender endelserne.
I (n: lille, by) langt ude på (t: land) bor der (n: mand) , som kun interesserer sig for (n: ting) her i (t: liv) : Golf. (n: mand) er oppe i (flertal: år) og begynder at tænke over, hvad der kommer på (n: anden side) af (n: død) . Da han (n: dag) møder (n: præst) i (n: by) siger han til ham: - (n: præst) ! Jeg har (t: spørgsmål) . Ved du, om der er (flertal: golfbane) i (n: himmel) ? (t: spørgsmål) kan (n: præst) ikke lige svare på, men han lover at spørge Gud, næste gang han taler med ham. (n: uge) efter møder (n: mand) (n: præst) igen, og (n: præst) siger: - Jeg har både (flertal: god og dårlig nyhed) om (t: spørgsmål) , du stillede for (n: uge) siden. (n: god nyhed) er, at der er (flertal: golfbane) i (n: himmel) , endda (flertal: golfbane) af (n: kvalitet) , som du aldrig har set her på (n: jord) . (n: beliggenhed) og (n: udsigt) er fantastisk, (t: græs) er grønt og veltrimmet, og du får endda stillet (n: golfvogn) til (n: disposition) . - Det lyder jo dejigt, men du sagde, at der også var (n: dårlig nyhed) , hvad er det? spørger (n: mand) . - (n: dårlig nyhed) er, at der er (n: reservation) til dig til på mandag i (n: næste uge) .