Andelsbolig – hvad er en andelsbolig egentlig?

Vælg det af de fire ord i parentesen, der passer bedst ind i sammenhængen.


Som medlem af en andelsboligforening er man medejer af foreningens ejendom og har (pligt, ret, tid, overskud) til at leje en andelsbolig i andelsboligforeningen.

Andelshaverens medbestemmelse
Når man er blevet andelshaver i en andelsboligforening, får man (råd, overblik, medbestemmelse, ansvar) i andelsboligforeningen. På den årlige generalforsamling diskuterer man de vigtige beslutninger og vælger bestyrelsen, der klarer de daglige beslutninger. Hver andelsbolig har som hovedregel én (stemme, forening, lejlighed, indflydelse) på generalforsamlingen.

Køb af andelsbolig
Når man køber en andelsbolig, køber man også de forbedringer som sælgeren af andelsboligen har lavet i lejligheden - fx et nyt køkken. En andelsbolig har en maksimal-pris, der er fastsat efter, hvor stor en del andelsboligen udgør af andelsboligforeningens formue. Prisen på en andelsbolig er ikke (gratis, stigende, høj, fri) . De fleste andelsboligforeninger har klare regler, der beskriver, hvordan man beregner prisen på en andelsbolig. Inden man køber en andelsbolig er det vigtigt, at gennemgå en andelsboligforenings vedtægter, seneste regnskab, næste års budget og lignende med en person med relevant faglig baggrund indenfor køb og salg af andelsboliger. Det kan være en bankmand, advokat eller lignende.

Forskellen mellem en andelsbolig og en ejerbolig
En andelsbolig er ikke en ejerbolig, for man ejer ikke sin lejlighed. Som andelshaver i en andelsboligforening er man med i et fællesskab om andelsboligforenings forpligtelser, og man lejer sin lejlighed af fællesskabet. Hvis man (alligevel, derimod, til gengæld, tværtimod) ejer en ejerlejlighed, kan man bestemme mere over sin egen bolig. Man er med i en ejerforening, men foreningen kan kun bestemme over de (udendørs, tidligere, fælles, private) faciliteter. Rent økonomisk er der nogle (afstande, forbindelser, ligheder, forskelle) mellem en andelsbolig og en ejerbolig. Man kan sælge sin ejerlejlighed til den pris, man kan få af køber. Og det er billigere at låne til en ejerbolig, fordi lejligheden kan være sikkerhed for lånet.

Hvad er forskellen på en andelsbolig og en lejebolig
Som lejer af en bolig ejer man ikke boligen på nogen måde, hverken helt eller delvis. Man kan sige at en andelsbolig er en mellemting mellem en lejebolig og en ejerbolig. Man ejer ikke selve sin lejlighed, men man ejer en del af den forening, som man betaler husleje til. Og man er med til at bestemme, hvad der skal ske med huset.

Hvor mange andelsboliger findes der?
Der findes ca. 190.000 andelsboliger i Danmark spredt over 4-5000 andelsboligforeninger – de fleste i og omkring København og i de øvrige store byer. Der bliver flere andelsboliger af flere grunde: Folk der bor i leje-lejlighed har ret til at lave en andelsforening og købe huset, hvis ejeren ønsker at sælge det. En andelsbolig er (ovenikøbet, desuden, forresten, egentlig) et godt alternativ til en ejerbolig. Og de nye lånemuligheder for andelshavere har gjort det nemmere og billigere at bo i en andelsbolig. Endelig bliver der bygget nye andelsboliger.