Adjektiver og adverbier

Grammatikpapir: Adverbier. Grammatikpapir: Adjektiver.

Adjektiver følger den person eller ting de beskriver i tal og køn og bestemthed og får endelserne -t, -e eller ingenting. Adverbier beskriver adjektiver, adverbier eller verber og ender som hovedregel på -t. Se papirerne ovenfor for nærmere forklaring.
I 1776 skrev Adam Smith, den (skotsk) økonom og fader til den (moderne) nationaløkonomi, at landbruget først blev (effektiv) , da man lærte at kombinere agerbrug (planteproduktion) med dyreavl (kødproduktion). Uden gødning fra dyrene blev jorden hurtigt (fattig) på nogle af de (nødvendig) næringsstoffer, specielt fosfat og nitrat. Det var før den (kemisk) revolution, så gødning var altid dyregødning. I dag kan man fremstille gødning (kunstig) , det kaldes kunstgødning. Den (syntetisk) gødning udgør i dag på verdensplan ca. halvdelen af den (total) mængde gødning. Den anden halvdel kommer stadig fra dyreproduktionen, og det betyder, at det faktisk ikke løser problemerne, at alle bliver veganere. Dyrene er, som på Adam Smiths tid, (nødvendig) for planteproduktionen - ellers må man producere mere kunstgødning - eller sulte. Det drejer sig om at finde den (rigtig) balance mellem planter og dyr

Uden gødning ville man ikke kunne producere (tilstrækkelig) til at brødføde den (voksende) befolkning. Desværre har gødning også en række (negativ) effekter. Dels forurener det hav, søer og grundvand. Og dels er gødning (skadelig) for klimaet. Både (naturlig) og (syntetisk) gødning resulterer i forurening med NOx, nitrogenoxider, der er (lang) mere (potent) drivhusgasser end CO2.

I Danmark tilfører man jorden ca. (dobbel) så meget gødning, som planterne bruger. Det lyder som (dårlig) økonomi, men det skyldes, at specielt kunstgødningen (hurtig) bliver skyllet forbi planternes rødder af regnen, så derfor må man gøde (rigelig) , selvom forureningen bliver (dobbel) så stor.

Det vil altså være (gavnlig) for både vandkvaliteten og klimaet, hvis man kan producere en (ny) type gødning, der afgiver næringsstofferne (langsom) . Og forskerne er faktisk kommet (lang) med det projekt. De har fundet frem til en gødning, der holder på næringsstofferne 12 gange så (lang) tid. Så med den samme mængde gødning blev udbyttet 20 procent større. Der er stadig et (god) stykke til den (perfekt) kunstgødning, men det er et (vigtig) skridt på vejen. Den (grøn) revolution i 60'erne og 70'erne skaffede mad til de (sultende) i den (fattige) del af verden. Den blev gjort (mulig) på grund af kunstgødningen, måske er der nu basis for en (ny), (grøn) , revolution, der er (grøn) på flere måder.