Det [de] eller der [dα]?

Det (= it, (he, she, they), this, that, theese, those) definerer: Det var en dejlig dag/Det er min bror/Det er nogle gode æbler

Eller referer til noget, der allerede er kendt i situationen: En kop kaffe! Tak, det var dejligt.

Eller til en sætning/infinitiv, der kommer efter: Det var dejligt, at du kunne komme!


Der (= there) introducerer noget nyt/ukendt på et sted/i en situation. Der står en mand på gaden. Der er noget forkert i den sætning.

Eller henviser til et sted: New York? Der har jeg aldrig været.
Skriv det eller der i boksen.
er ikke sjovt at bo lige ved siden af en vindmølle. Derfor har mange steder været protester mod vindmølleprojekter. Og er ikke kun, fordi vindmøllerne ødelægger udsigten. er flere andre problemer forbundet med møllerne. drejer sig først og fremmest om støj og lysglimt. En vindmølle kan høres, hvis er mindre end to kilometer hen til den. er selvfølgelig værst at være nabo til møllen. Vindmøllenaboer siger, at er den lavfrekvente støj, som er mest irriterende, den kan nemlig også høres indendørs, selv når ikke er nogen åbne vinduer. Du kan høre en optagelse af støjen indendørs her. Jeg er i hvert fald glad for, at ikke er i min stue, den optagelse er lavet.

kan også være et problem, at vindmøllerne kaster skygge. er selvfølgelig kun skygge, hvis møllen står mellem dig og solen, så giver ikke problemer at have en vindmølle mod nord. Mod syd er som regel heller ikke et problem, for står solen højt over horisonten. Men hvis man bor mindre end 750 meter øst eller vest for møllen, vil være perioder, hvor vingerne kaster skygger, som bevæger sig hurtigt hen over grunden. er selvfølgelg kun i solskinsvejr, at kommer skygger. Men er jo netop også i solskinsvejr, at fok går ud i deres have.


Tidligere var bare surt show, hvis man fik en mølle til nabo. Men i dag er indført en erstatning, som man kan få, hvis ens ejendom taber mere end 1 procent i værdi på grund af vindmøller. er imidlertid mange vindmøllenaboer, som ikke mener, at hjælper særlig meget med penge på kontoen, når problemet er støj i stuen. Og hvad skal koste, at udsigten er ødelagt?

Alle er glade for vindmøller, men de fleste mener samtidig, at er bedst, hvis de står langt ude i vandet. er desværre bare meget dyrere at bygge dem .