Grønne køer

Se klippet, og skriv de ord der mangler i boksene. Et ord pr. boks.

Til næste gang: Slå de understregede ord op! Og lav noter til en genfortælling af klippet, så du kan præsentere det for en af de andre. Brug så mange af de understregede ord, som du kan, i din genfortælling.
• Nu skal det om bøvser og prutter, helt specifikt kobøvser og koprutter, for når køer lukker luft ud, så udleder de metangas, og det er en stor belastning for klimaet.
• I et nyt dansk prisvindende , der har man så fundet ud af, at der er forskel på, hvor meget metangas køerne udleder, og derfor vil man kunne avle mere klimavenlige køer.

• Luftforureningen, den starter i koens fire .
• Når hun æder noget, så kommer det ned i vommen og begynder at forarbejdes dernede. Når hun så udånder igen, så kommer metanen ud.
• Og når køerne så lukker luft ud, ja så forurener hver enkelt ko ret meget per år.
• Jamen så det nogenlunde til, hvad vi har i sådan to almindelige, to almindelige, kedelige biler.
• Men nu har han sammen med sine forskerkolleger opdaget, at nogle køer rent faktisk er mere klimavenlige end andre. Det handler om gener.
• Vi har fundet ud af, at nogle familier udskiller meget mere metan end andre.
• Forskningsprojektet blandt andet i stalden her, hvor man holder øje med, hvor meget metan køerne lukker ud.
• Og mens køerne de bliver malket, så suger vi luften, når de står og udånder.
• Og metanen den kommer hovedsagligt ud munden.
• Når hun løfter halen og kommer af med noget, så kommer der en lille smule, men det er mere, det er ingenting i forhold til hendes udånding, og det er derfor vi måler på dem, når de udånder og ikke så meget på, hvad de afleder af, når de løfter halen.
• De nye forskningsresultater gør, at man kan spotte de grønne køer.
• Det vil sige, at man ved, hvad for nogle gener, der gør, måske, eller arbejder man på, hvad er det for nogle gener, der gør, at man kan mindske metanudviklingen fra de her køer, og finde de rigtige køer.
• Og så kan man bruge sæden fra de køer, der lukker mindre metan ud, og avle klimavenlige køer. Og hvis alle Danmarks køer blev klimavenlige, ja så ville det trække en del fra hvert år i Danmarks CO2-.
• 90.000 tons sparet CO2.

• Og forskerne, ja de blev i dag belønnet med en pris fra Innovationsfonden og en million kroner.
• Man må dog med lidt tålmodighed på de grønne køer, det vil nemlig tage op til fem år at få udbredt køer, der er avlet på klimavenlig tyresæd.